”Mänskliga rättigheter behöver stärkas även i Sverige”

2016 startades Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister i början av yrkeslivet. Tjänsterna är förlagda på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger erfarenhet för ett framtida arbete med mänskliga rättigheter. Läs mer om Abdi Hassan och Rebecka Forsgren som arbetar som Junior Legal Advisers inom ramen för vårt traineeprogram 2022.

Abdi Hassan 

Vad arbetar du med? 

– Jag arbetar framför allt med frågor som rör rasism, bland annat diskriminering som har samband med etnicitet och religion samt hatbrott. Jag arbetar även med grupper som särskilt drabbas av människorättskränkningar, till exempel muslimer, EU-medborgare som lever i utsatthet och personer som är bosatta i så kallade utsatta områden. Under året har jag haft tillfälle att processa i domstol i ett diskrimineringsärende som rör en muslimsk kvinna som inte har fått arbete efter att hon börjat bära slöja, samt varit med och upprättat ett antal polisanmälningar med anledning av Rasmus Paludans koranbränningar i Sverige.  

Vad kan rollen som Junior Legal Adviser öppna upp för framtida möjligheter? 

– Arbetet som jurist på en människorättsorganisation är brett och innebär i lika delar traditionellt rättsligt arbete som arbete med mer sociala och politiska instrument som påverkansarbete, utbildning och aktivism. Genom en sådan tvärvetenskaplig approach får trainees arbeta med sina sakfrågor från en rad olika håll och perspektiv, och har i utsträckningen möjligheten att bygga ett brett kontaktnätverk bland såväl rättighetsbärare, akademiker, statliga institutioner, politiker och såklart andra jurister, aktivister och civilsamhällesaktörer. 

Kort om Abdi Hassan 

Abdi har en juristexamensamt och en fil.kand i nationalekonomi från Uppsala universitet. Han har tidigare arbetslivserfarenhet från bland andra Amnesty International och han sitter även i styrelsen för Afrosvenskarnas Riksorganisation.  

Rebecka Forsgren 

Vad arbetar du med?  

– Fokuset under mitt år som Junior Legal Adviser har varit att arbeta med det samiska folkets rättigheter och att samordna Civil Rights Defenders arbete som antidiskrimineringsbyrå. Detta innebär olika typer av kontakt med internationella organ, främst inom FN-systemet, att organisera och hålla föreläsningar och seminarier, ge juridiskt stöd i enskilda ärenden med mera. Det är viktigt att understryka att mänskliga rättigheter behöver stärkas även i Sverige.

Utöver detta har jag bland annat utvecklat organisationens arbete med GDPR och arbetat med de Moot Court-tävlingar som Civil Rights Defenders organiserar. 

Vad kan rollen som Junior Legal Adviser öppna upp för framtida möjligheter? 

– Civil Rights Defenders är en bra organisation att arbeta i för att få ett brett kontaktnät inom Sverige. Man har kontakt med myndigheter, andra människorättsorganisationer, ambassader, aktivister, advokatbyråer med flera. Som Junior Legal Adviser upplever jag att jag får ansvaret att driva mina intressefrågor och stora möjligheter att själv forma mitt arbete. Som ett extra plus får man en väldigt god allmänbildning av världsläget genom kontakten med kollegor som arbetar i andra länder. 

Kort om Rebecka Forsgren

Rebecka Forsgren har en juristexamen från Umeå universitet och har även studerat urfolksrätt och arktisk miljörätt vid Tromsö universitet. Hon har arbetat på FN-organet Världsorganisationen för Immaterialrätt (WIPO) samt varit projektledare för ett projekt för ökad samverkan mellan samebyar, företag, myndigheter och kommuner i Kiruna.   

Läs mer om tidigare trainees

Gerald Nagler,
Civil Rights Defenders grundare.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship 

Gerald Nagler Human Rights Traineeship har möjliggjorts tack vare stöd från Gerald och Monica Naglers stiftelse. Genom stipendier har stiftelsen stärkt Civil Rights Rights Defenders juridiska arbete och möjliggjort för jurister i början av yrkeslivet att få erfarenhet av praktiskt människorättsarbete. 

Tack till Pelago 

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago, som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister. 

Taggar , ,