Defenders' Days

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders plattform för nätverkande för människorättsförsvarare över hela världen. Plattformen utgår från människorättsförsvarnas behov och fokuserar på innovativa verktyg som ett medel i kampen för mänskliga rättigheter.


Defenders’ Days Conference
 | Defenders’ Days Bootcamp | Defenders’ Day Community 

Konferensen

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för dem som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Om vår konferens

Bootcamp

Defenders’ Days Bootcamp är ett utbildningsprogram online på distans som syftar till att stärka både säkerheten och kapaciteten hos organisationer och människorättsförsvarare.

Om vårt bootcamp

Nätverk

Hela den globala plattformen Defenders’ Days syftar till att skapa möjligheter för nätverkande, inspiration och kunskapsutbyte mellan partners till Civil Rights Defenders.

Röster från Defenders’ Days

Konferensen Defenders’ Days 2022

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders varannat år för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Defenders’ Days 2022 kommer att äga rum i Stockholm, Sverige. Vi uppdaterar den här sidan med mer information om konferensen löpande. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer

Defenders’ Days Bootcamp

Defenders’ Days Bootcamp är ett utbildningsprogram online på distans som syftar till att stärka både säkerheten och kapaciteten hos människorättsförsvarare och organisationer globalt.

Defenders’ Days Bootcamp har ett brett utbud av inspirerande utbildningar. Sedan slutet av 2020 har vi erbjudit utbildningar till partners inom olika ämnen som hantering av ångest, stress och utbrändhet, digital säkerhet, internationell påverkan och opinionsbildning, grunder inom data och statistik, A Chart a Day och kommunikation med stressade eller upprörda människor i nöd.

Läs mer

Defenders’ Days nätverk

Hela den globala plattformen Defenders’ Days syftar till att skapa möjligheter för nätverkande och kunskapsutbyte mellan partners till Civil Rights Defenders.

“It gives me hope to know that we are not alone.”

Genesis Dávila

Läs mer