Defenders' Days

”Jag har träffat andra deltagare från Balkan och hela världen som har liknande erfarenheter. Det har stärkt mitt arbete och jag har fått många nya perspektiv” – Njomza Haxhibeqiri.

Läs mer

Konferensen

Defenders’ Days är en konferens för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders vartannat år.

Mer om konferensen

Deltagarna

Under Defenders’ Days 2018 deltog 200 människorättsförsvarare från fem kontinenter. Lär mer i nyhetsserien ”Röster från Defenders’ Days”.

Röster från Defenders’ Days