Antikorruption och klagomål

Korruption undergräver respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Civil Rights Defenders har nolltolerans mot korruption och arbetar direkt och indirekt med att förhindra och stoppa korruption och andra oegentligheter. Organisationen undviker intressekonflikter i allt arbete och alla aktiviteter som utförs.

Transparency International definierar korruption som ”missbruk av förtroende eller makt för personlig vinning”. Korruption inkluderar mutor, utpressning, förskingring, intressekonflikter, favorisering och nepotism, både ekonomiskt och icke-ekonomiskt.

Om du misstänker någon slags korruption eller oegentligheter, såsom diskriminering, sexuella trakasserier eller andra typer av oetiskt beteende, kan du anmäla det via formuläret nedan. Du kan även anmäla andra typer av klagomål längre ned.


Svenska

Läs mer om hur vi hanterar anmälningar om korruption, oegentligheter och klagomål:

Ladda ner: Antikorruptionspolicy
Ladda ner: Visselblåsarpolicy
Ladda ner: Klagomålspolicy

English

Download: Anti-Corruption Policy
Download: Whistleblower Policy
Download: Complaints Policy

Español

Descargar: Política Anticorrupción


Anmäl misstanke om korruption och oegentligheter

Om du misstänker korruption eller andra oegentligheter, vänligen anmäl dina misstankar via formuläret. Du kan vara helt anonym.

Anmäl korruption och andra oegentligheter

Anmälningarna hanteras av Civil Rights Defenders interna Anti-Corruption Working Group (AWG). Anti-Corruption Working Group kan nås på awg@crd.org. Mejlen kan enbart läsas av en begränsad grupp. Det går också att skicka anonymt per post:

Civil Rights Defenders
Anti-Corruption Working Group
Östgötagatan 90
SE-116 64 Stockholm
SWEDEN

Anmäl klagomål

Civil Rights Defenders tar gärna emot synpunkter, vare sig det rör sig om en komplimang eller ett klagomål. För att försäkra oss om att Civil Rights Defenders arbete kontinuerligt förbättras är det viktigt att det finns öppenhet att motta synpunkter från offentligheten eller personer med relation till organisationen. Har du klagomål som inte är kopplade till korruption eller andra oegentligheter, vänligen kontakta oss på complaints@crd.org.

Anmäl klagomål