Antikorruption

Civil Rights Defenders har nolltolerans mot korruption. Organisationen undviker intressekonflikter i allt arbete och alla aktiviteter som utförs. Dessa principer ligger till grund för vår antikorruptionspolicy.

Civil Rights Defenders interna Working Group against Corruption (WGC) välkomnar anmälningar om eventuell korruption via e-post: wgc@crd.org, eller anonymt via post till:

Civil Rights Defenders
Working Group against Corruption
Sergels torg 12, våning 12
SE-111 57 Stockholm, Sverige