Insamlingspolicy

Civil Rights Defenders bedriver insamling med respekt för den individuella givaren. All insamling måste ske på ett etiskt, ärligt och transparent sätt.

Civil Rights Defenders har ett 90-konto och arbetar i enlighet med de riktlinjer som satts upp av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll utvärderar ideella organisationer baserade i Sverige och kontrollerar att pengarna går till ändamålet samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent av de totala intäkterna.

Civil Rights Defenders är medlem i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII) som förespråkar etisk och professionell insamling och arbetar för ett ökat givande i Sverige samt att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor.


Ladda ner: Insamlingspolicy