Ledning

Civil Rights Defenders verksamhet leds av vår exekutiva chef tillsammans med organisationens stab och ledningsgruppen.

Stab | Ledningsgrupp


Staben

Staben ansvarar för strategi och verkställer styrelsens beslut och hanterar den övergripande planeringen för organisationen.

Anders L Pettersson och staben kontaktas via Special Assistant to the Executive Director på executiveoffice@crd.org.

Anders L Pettersson

Exekutiv chef

Ledning

Anders L Pettersson leder verksamheten på Civil Rights Defenders tillsammans med sin stab och organisationens ledningsgrupp.

Anders L Pettersson kommer närmast från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil. kand. i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.

John Stauffer

Chefsjurist och biträdande exekutiv chef

Ledning

John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet och började arbeta på Civil Rights Defenders i mars 2013. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter.

Karin Ancker

Chief Financial Officer

Ledning

Karin Ancker har en kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföring från Mälardalens Högskola och började arbeta på Civil Rights Defenders i september 2019. Karin har lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor. De senaste tio åren har hon arbetat i roller som strategichef, CFO, HR-chef, Head of Business Support och senior projektledare. Den röda tråden i alla dessa roller har varit att driva och genomföra förändringar kombinerat med att bygga starka team.

Gabrielle Gunneberg

Global programchef

Ledning

Gabrielle har en pol mag i statsvetenskap efter studier på UC Berkeley och Lunds univiersitet. Gabrielle har arbetat med mänskliga rättigheter i Asien, Eurasia, Europa och är för närvarande chef för Civil Rights Defenders Afrikaprogram. Tidigare kommer hon från en roll som social development specialist på Världsbanken i Washington DC. Gabrielle har även en bakgrund som frilansjournalist och har studerat journalistik vid JMK i Stockholm.

Catrin Söderberg

Interim kommunikationschef

Ledning

Catrin har studerat medie- och kommunikationsvetenskap, spanska och genusvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Hon började på Civil Rights Defenders i oktober 2019 och arbetade då med strategisk kommunikation och kampanjer. Catrin har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation i civilsamhället. Innan hon började på Civil Rights Defenders arbetade hon med press och kommunikation, insamling och jämställdhetsfrågor i andra svenska civilsamhällesorganisationer, bland annat två år i Centralamerika med We Effect.

Mikael Wu Björk

HR-chef

Ledning

Mikael Wu Björk är diplomerad personalvetare från HR-chefsutbildning på FEI Företagsekonomiska Institutet och har särskild expertis inom arbetsrätt och positiva organisationskulturer. Innan Mikael började arbeta på Civil Rights Defenders i december 2019 kommer han närmast från Socialdemokraternas kansli, där han ansvarat för partiets strategiska och operativa HR-arbete på nationell nivå. Mikael var med och grundade RFSL Ungdom 1999. Sedan dess har han haft en rad uppdrag inom RFSL, bland annat som ekonomichef och ordförande för ungdomsförbundet. Därtill har han suttit som förtroendevald i arbetsgivareorganisationerna Arbetsgivaralliansen och KFO.

Annica Ekfeldt Renberg

Interim chef för säkerhet och innovation

Ledning

Ledningsgrupp

Det dagliga arbetet leds av vår ledningsgrupp, som du kan läsa mer om här:

Anna Magnard

Chef för insamling och partnerskap

Ledning

Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och politik från internationella handelshögskolan i Jönköping. Innan Anna började på Civil Rights Defenders i maj 2017 arbetade hon nio år med insamling och partnerskap med företag och stora givare på SOS Barnbyar Sverige. Hon har även arbetat vid Frankrikes exportråd i Stockholm, Business France.

Helen Rask

Chef för Eurasienavdelningen

Ledning

Helen är samhällsvetare och har en fil mag i sociologi från Lunds universitet. Helen har de senaste 20 åren arbetat med olika former av kriser, beredskap och respons, framför allt inom FN och Sida, och de senaste åren som konsult.

Mesfin N. Bekele

Chef för Afrikaavdelningen

Ledning

Mesfin har en kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer från Addis Abeba Univeristy och en master i journalistik från Södertörns högskola. Mesfin var både grundare och chefredaktör på en populär tidning i Etiopien. I en politiskt motiverad rättegång anklagades och dömdes han senare av den etiopiska regeringen för att ”stödja terrorism”. I exil fortsatte Mesfin sitt arbete med journalistik och mänskliga rättigheter och började arbeta på Civil Rights Defenders 2012. Han har tilldelats pris för sitt arbete för yttrandefrihet av både Human Rights Watch och Reportrar utan gränser.

Erik Jennische

Chef för Latinamerikaavdelningen

Ledning

Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.

Goran Miletic

Chef för Europa och MENA-avdelningen och biträdande global programchef

Ledning

Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som chef för Europa och MENA-avdelningen.

Gabrielle Gunneberg

Global programchef

Ledning

Gabrielle har en pol mag i statsvetenskap efter studier på UC Berkeley och Lunds univiersitet. Gabrielle har arbetat med mänskliga rättigheter i Asien, Eurasia, Europa och är för närvarande chef för Civil Rights Defenders Afrikaprogram. Tidigare kommer hon från en roll som social development specialist på Världsbanken i Washington DC. Gabrielle har även en bakgrund som frilansjournalist och har studerat journalistik vid JMK i Stockholm.

John Stauffer

Chefsjurist och biträdande exekutiv chef

Ledning

John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet och började arbeta på Civil Rights Defenders i mars 2013. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter.

Karin Ancker

Chief Financial Officer

Ledning

Karin Ancker har en kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföring från Mälardalens Högskola och började arbeta på Civil Rights Defenders i september 2019. Karin har lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor. De senaste tio åren har hon arbetat i roller som strategichef, CFO, HR-chef, Head of Business Support och senior projektledare. Den röda tråden i alla dessa roller har varit att driva och genomföra förändringar kombinerat med att bygga starka team.

Catrin Söderberg

Interim kommunikationschef

Ledning

Catrin har studerat medie- och kommunikationsvetenskap, spanska och genusvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Hon började på Civil Rights Defenders i oktober 2019 och arbetade då med strategisk kommunikation och kampanjer. Catrin har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation i civilsamhället. Innan hon började på Civil Rights Defenders arbetade hon med press och kommunikation, insamling och jämställdhetsfrågor i andra svenska civilsamhällesorganisationer, bland annat två år i Centralamerika med We Effect.

Mikael Wu Björk

HR-chef

Ledning

Mikael Wu Björk är diplomerad personalvetare från HR-chefsutbildning på FEI Företagsekonomiska Institutet och har särskild expertis inom arbetsrätt och positiva organisationskulturer. Innan Mikael började arbeta på Civil Rights Defenders i december 2019 kommer han närmast från Socialdemokraternas kansli, där han ansvarat för partiets strategiska och operativa HR-arbete på nationell nivå. Mikael var med och grundade RFSL Ungdom 1999. Sedan dess har han haft en rad uppdrag inom RFSL, bland annat som ekonomichef och ordförande för ungdomsförbundet. Därtill har han suttit som förtroendevald i arbetsgivareorganisationerna Arbetsgivaralliansen och KFO.

Annica Ekfeldt Renberg

Interim chef för säkerhet och innovation

Ledning

Anders L Pettersson

Exekutiv chef

Ledning

Anders L Pettersson leder verksamheten på Civil Rights Defenders tillsammans med sin stab och organisationens ledningsgrupp.

Anders L Pettersson kommer närmast från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil. kand. i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.