Ledning

Civil Rights Defenders verksamhet leds av vår exekutiva chef tillsammans med organisationens stab och ledningsgruppen.

Exekutiv chef | Stab | Ledningsgrupp


Anders L Pettersson, Exekutiv chef

Anders L Pettersson leder verksamheten på Civil Rights Defenders tillsammans med sin stab och organisationens ledningsgrupp.

Anders L Pettersson kommer närmast från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil. kand. i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.

Anders L Pettersson och staben kontaktas via Alexander Lange, Special Assistant to the Executive Director på executiveoffice@crd.org.


Stab

Staben ansvarar för strategi och verkställer styrelsens beslut och hanterar den övergripande planeringen för organisationen.

Anders L Pettersson och staben kontaktas via Alexander Lange, Special Assistant to the Executive Director på executiveoffice@crd.org.


Ledningsgrupp

Det dagliga arbetet leds av vår ledningsgrupp, som du kan läsa mer om här:

Ana Furtuna, Chef för Eurasienavdelningen

Ana har en kandidatexamen i internationella relationer från State University of Moldova och en magisterexamen i statsvetenskap från Akademin för offentlig förvaltning. Tidigare arbetade hon som verkställande direktör för Non-Discrimination Coalition (CND), en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka jämställdheten och öka skyddet mot diskriminering i det moldaviska samhället. Sedan 2011 deltog hon i CND:s team som lobbade för antagandet av en jämställdhetslag och skapandet av ett råd för att förebygga diskriminering och garantera likabehandling.

Anna Magnard, Chef för insamling och partnerskap

Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och politik från internationella handelshögskolan i Jönköping. Innan Anna började på Civil Rights Defenders i maj 2017 arbetade hon nio år med insamling och partnerskap med företag och stora givare på SOS Barnbyar Sverige. Hon har även arbetat vid Frankrikes exportråd i Stockholm, Business France.

Erik Jennische, Chef för Latinamerikaavdelningen

Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.

Gabrielle Gunneberg, Global programchef

Gabrielle har en pol mag i statsvetenskap efter studier på UC Berkeley och Lunds univiersitet. Gabrielle har arbetat med mänskliga rättigheter i Asien, Eurasia, Europa och är för närvarande chef för Civil Rights Defenders Afrikaprogram. Tidigare kommer hon från en roll som social development specialist på Världsbanken i Washington DC. Gabrielle har även en bakgrund som frilansjournalist och har studerat journalistik vid JMK i Stockholm.

Goran Miletic, Chef för Europa och MENA-avdelningen och biträdande global programchef

Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som chef för Europa och MENA-avdelningen.

John Stauffer, Chefsjurist och biträdande exekutiv chef

John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet och började arbeta på Civil Rights Defenders i mars 2013. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter.

Karin Ancker, Chief Financial Officer

Karin Ancker har en kandidatexamen i företagsekonomi och marknadsföring från Mälardalens Högskola och började arbeta på Civil Rights Defenders i september 2019. Karin har lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor. De senaste tio åren har hon arbetat i roller som strategichef, CFO, HR-chef, Head of Business Support och senior projektledare. Den röda tråden i alla dessa roller har varit att driva och genomföra förändringar kombinerat med att bygga starka team.

Marcin de Kaminski, Chef för säkerhet och innovation

Marcin har en fil kand i sociologi och började arbeta på Civil Rights Defenders 2018. Innan dess arbetade han som ämnesföreträdare för yttrandefrihet/ICT på Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida), där han bland annat fokuserade på digital säkerhet och nätfrihetsfrågor. Marcin har en bakgrund som rättssociolog och internetforskare, med särskild expertis inom gränslandet mellan teknologi och mänskliga rättigheter.

Maria Granefelt, Kommunikationschef

Maria har en fil kand i statsvetenskap och sinologi från Stockholms Universitet och började arbeta på Civil Rights Defenders i november 2018. Maria har lång erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor inom näringsliv och civilsamhälle, varav de senaste tio åren med mänskliga rättigheter och handel på Fairtrade Sverige, i roller som kommunikationschef och tillförordnad generalsekreterare.

Mesfin Negash, Chef för Afrikaavdelningen

Mesfin har en kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer från Addis Abeba Univeristy och en master i journalistik från Södertörns högskola. Mesfin var både grundare och chefredaktör på en populär tidning i Etiopien. I en politiskt motiverad rättegång anklagades och dömdes han senare av den etiopiska regeringen för att ”stödja terrorism”. I exil fortsatte Mesfin sitt arbete med journalistik och mänskliga rättigheter och började arbeta på Civil Rights Defenders 2012. Han har tilldelats pris för sitt arbete för yttrandefrihet av både Human Rights Watch och Reportrar utan gränser.

Mikael Wu Björk, HR-chef

Niklas Lindhe, IT-ansvarig

Niklas har lång erfarenhet av IT med fokus på cloud och säkerhet och började arbeta på Civil Rights Defenders i januari 2020. Niklas har tidigare bland annat arbetat i roller så som IT Operations Teamleader på Benify samt IT Specialist på RaySearch Laboratories.