Vår historia

Civil Rights Defenders grundades år 1982 och hette fram till 2009 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Syftet var att, tillsammans med Helsingforskommittéer från andra länder, bevaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter i enlighet med slutakten från Helsingforskonferensen.

Detta inspirerade medborgare runt om i Europa och USA att sluta sig samman i icke-statliga organisationer som övervakade den egna regeringens respekt för mänskliga rättigheter. Helsingforsfamiljen växte till att omfatta fler än 40 organisationer.

Grundaren för Svenska Helsingforskommittén är Gerald Nagler som också är grundare till den Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter. Mellan 1992 och 2004 var Gerald Nagler styrelseordförande för Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.

År 2009 bytte organisationen namn till Civil Rights Defenders. I samband med namnbytet påbörjades en expansion och verksamheten växte i fler regioner runt om i världen. Uppdraget var att utveckla arbetet i Sverige och stödja lokala människorättsförsvarare i de länder i världen där respekten för de mänskliga rättigheterna var som sämst.

Mellan 2000 och 2017 leddes organisationen av Robert Hårdh. 2018 tillträdde Anders L Pettersson som exekutiv chef.

Titta på den här filmen för att lära dig mer om oss och vårt arbete för mänskliga rättigheter.

Film om Civil Rights Defenders grundare Gerald Nagler.