Företagssamarbeten

Vill du och ditt företag göra gemensam sak med oss?

Tillsammans med tusentals människor och med över 200 partnerorganisationer världen över kämpar Civil Rights Defenders för allas lika värde och rättigheter.

Vi arbetar nära våra partnerorganisationer och människorättsförsvarare i fält och sätter innovation i centrum för att nå våra mål om långsiktigt hållbar förändring. Det är vår styrka. Vill ni göra gemensam sak med oss?

Ett demokratiskt och rättvist samhälle är en förutsättning för att såväl människor som företag ska ges möjlighet att växa. Så här kan ni stödja arbetet för allas lika värde och rättigheter:

  • Se nedan hur er gåva kan göra skillnad och välj passande belopp.
  • Maila Anna Magnard eller ring 070 495 39 45 så hjälper vi er med fakturering eller andra sätt att ge.
  • Vi ser till att pengarna kommer fram. Ni får digitalt material att sprida vidare.

Beloppen och exemplen ovan används för att presentera vårt arbete, er gåva kommer alltid användas där den bäst behövs.


90-konton garanti för korrekt hantering

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, tillsammans med Postkodlotteriet är våra största bidragsgivare. Vårt arbete stöds också av stiftelser, privatpersoner och företag. Vi har 90-konton och är medlem i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII). Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att era pengar används på rätt sätt.

90-kontologga