Personuppgiftshantering

Civil Rights Defenders sparar adresser och andra kontaktuppgifter till organisationens medlemmar, givare och personer som själva anmält intresse för vårt arbete. Det gör vi för att kunna genomföra olika typer av utskick och kampanjer. Mottagaren informeras om att hen finns med i vår utskickslista och ombeds att höra av sig om man önskar bli borttagen från utskickslistan.

Dessa uppgifter sparas
Civil Rights Defenders sparar namn, postadress, telefon, mobiltelefon, e-postadress och i vissa fall även arbetsplats och yrkestitel. I databasen sparas även uppgifter om inbetalda gåvor och medlemsavgifter.

Så här får uppgifterna användas
Uppgifterna används uteslutande för Civil Rights Defenders egna utskick och kampanjer och får inte spridas till personer utanför organisationen. Vem som helst kan när som helst begära att få veta vilka personuppgifter Civil Rights Defenders har sparat.

Information till de registrerade
I meddelanden till Civil Rights Defenders kontaktnätverk, medlemmar och potentiella givare informeras mottagaren om hur vi hanterar personuppgifter (enligt rekommendation från FRII). Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående. Dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen – PuL (SFS 1998:204). Om du har frågor eller om du vill att vi ändrar eller stryker personuppgifter maila givarservice@crd.org

Information om cookies
En cookie är en textfil som sparas en bestämd mängd tid i din dator när du besöker en webbsida. Vi använder en cookie på vår webbsida som minns vilken språkinställning du har valt. Alla cookies från civilrightsdefenders.org visas här nedanför:

_ga, _gat, _gat_gtag_UA_11469967_4, _gid, cookie-accept, pll_language