Personuppgiftshantering

För Civil Rights Defenders är skyddet av mänskliga rättigheter viktigare än något annat. Detta inkluderar skyddet av enskilda individers integritet och personuppgifter, vilket regleras av dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi har valt att vara transparenta med hur vi behandlar personuppgifter, vilket vi exempelvis gör avseende våra givare och de som valt att ta emot vårt nyhetsbrev. Detta gör vi naturligtvis i enlighet med reglerna i dataskyddförordningen.

I nedan dokument kan du läsa om hur vi behandlar olika individers personuppgifter, varför vi gör det, hur länge vi gör det och vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med.


Ladda ner: Extern policy för behandling av personuppgifter

Ladda ner: Personuppgiftspolicy – Individer som får stöd

Ladda ner: Personuppgiftspolicy – Defenders Database