OVD-Info – Civil Rights Defender of the Year 2021

Läs mer

OVD-Info – Civil Rights Defender of the Year

För sitt modiga arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland tilldelas det ryska media- och människorättsprojektet OVD-Info Civil Rights Defender of the Year Award 2021. Tack OVD-Info, för att ni håller hoppet om demokrati vid liv.

Läs vår FAQ här