FAQ – Civil Rights Defenders of the Year Award

Vad är Civil Rights Defender of the Year Award? 

Civil Rights Defenders delar årligen ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en människorättsförsvarare som, trots att det innebär risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter och demokrati. Priset uppmärksammar situationen för utsatta människorättsförsvarare och fungerar dessutom som förstärkt skydd till mottagaren. Personen som tar emot priset måste utföra sitt arbete med fredliga metoder och inom en oberoende människorättsorganisation. 

När delades det första Civil Rights Defenders of the Year Award ut? 

Sedan 2013 delar Civil Rights Defenders årligen ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en framstående människorättsförsvarare. 

Hur utser ni prisvinnaren? 

Vem som får priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse, som väljer mellan ett antal kandidater de fått presenterade av organisationens kansli. Valet baseras på de nomineringar som Civil Rights Defenders mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer.  

Kan jag nominera någon till priset? 

Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Civil Rights Defenders bjuder in sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer att nominera kandidater för priset.  

Varför får Foro Penal årets pris? 

Civil Rights Defenders styrelse har valt årest pristagare med följande motivering: Människorättsorganisationen Foro Penal är den första försvarslinjen mot godtyckliga frihetsberövanden i Venezuela. Deras nätverk av tusentals volontärer och hundratals advokater i varje region i landet ger livsviktigt stöd till människorättsförsvarare, studentaktivister och oppositionspolitiker som är politiskt förföljda av den repressiva regimen. Med en omfattande databas över politiska fångar har de framgångsrikt dragit internationell uppmärksamhet till människorättskränkningar i landet.     

Foro Penal är en central del av det venezuelanska civilsamhället, som fortsätter att vara det största hoppet för ett demokratiskt Venezuela. För att de med stort mod riskerar sin egen säkerhet för att försvara andras frihet och allas tillgång till rättvisa, tilldelas Foro Penal Civil Rights Defender of the Year Award 2023. 

Det finns väl fler människorättsförsvarare som förtjänar uppmärksamhet?  

Civil Rights Defenders samarbetar med tusentals människorättsförsvarare världen över. Vi är stolta över att kunna fortsätta dessa samarbeten och alla gör ett jätteviktigt arbete. Varje år inkommer ett stort antal nomineringar från vårt globala nätverk med många värdiga vinnare. Civil Rights Defenders styrelse väljer ut den kandidat som representerar kriterierna för priset bäst.  

Hur ser situationen för mänskliga rättigheter i Venezuela ut i dag? 

Situationen för mänskliga rättigheter i Venezuela har gått kraftigt bakåt sedan Hugo Chavez blev president för drygt 20 år sedan, och förvärrats ytterligare sedan 2014.  Idag är Venezuela tillsammans med Nicaragua och Kuba kontinentens minst demokratiska länder.  

Polisen, rättssystemet och regeringen själv använder godtyckliga gripanden, systematisk tortyr, politiska rättegångar och hot mot oppositionella och människorättsförsvarare för att behålla makten över landet. Pressfriheten, yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheterna är starkt begränsade och civilsamhället får allt svårare att arbeta.  

Regeringen för en politik som totalt urholkat det demokratiska systemet i landet. Nästa år är det val, och om inte valsystemet förändras så att alla politiska partier kan delta på samma villkor, kommer demokratin att falla ihop ytterligare. Läs mer om vårt arbete i Latinamerika här.  

Hur ser ert arbete ut i Venezuela?  

Vi arbetar tillsammans med många modiga människorättsaktivister, miljö-och urfolksaktivister och organisationer i Venezuela och andra delar av Latinamerika.  

Vi bidrar till exempel med utbildningar, kapacitetshöjande insatser och hjälp med påverkansarbete för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter. Vi organiserar också träningar i digital säkerhet, internationella människorättsinstitutioner och hur man dokumenterar människorättskränkningar. De flesta experterna vi använder kommer från andra samarbetspartners vi har i regionen. Foro Penal har t.ex. många års erfarenhet av att dokumentera kränkningar så deras erfarenheter är viktiga för andra organisationer i regionen. I många delar av Latinamerika är det förenat med livsfara att kämpa för mänskliga rättigheter. Vi har flera aktivister i Latinamerika som är med i Natalia Project, vårt säkerhetslarm för människorättsförsvarare.    

De senaste åren har vi arbetat mycket med organisationer i gränsområdet mellan Colombia och Venezuela, där väpnade grupper, människohandel, smuggling, illegal gruvdrift och dessutom en komplicerad socioekonomisk situation hindrar människors tillgång till mänskliga rättigheter. Läs mer om vårt arbete i Latinamerika här

Hur hjälper Civil Rights Defenders till i vardagen för pristagaren? 

När en pristagare utses, bedömer Civil Rights Defenders och pristagaren tillsammans hur vi bäst arbetar långsiktigt för att stötta den eller deras arbete för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har över 200 långsiktiga samarbeten runtom i världen och varje samarbete är individuellt utformat för att stärka lokala civilsamhällen i linje med vårt uppdrag. 

Gör priset någon skillnad?   

Priset bidrar till att skapa erkännande och legitimitet för människorättsförsvarare och deras arbete. Priset kan också fungera som ett extra skydd emot hot och attacker riktade mot pristagaren och hens organisation. Människorättsförsvarare arbetar ofta i extremt utsatta situationer och med ett stort internationellt stöd för deras arbete hjälper det många att orka kämpa vidare samtidigt som makthavare och andra aktörer blir medvetna om att fler håller ögonen på dem.   

Kommer priset göra det svårare för pristagaren att bedriva sin verksamhet? 

När en pristagare har utsetts av Civil Rights Defenders styrelse kontaktas vinnaren och tillfrågas om den vill ta emot priset. Prisvinnaren informeras noga om vad priset innebär och hur detta kan komma att påverka hens arbete. Civil Rights Defenders och pristagarna håller alltid nära dialog kring allt som rör priset för att säkerställa att priset är gynnsamt för deras arbete. För många pristagare bidrar priset till att stärka hens säkerhet tack vare den internationella uppmärksamhet som priset innebär.  

Vad består priset av?   

Priset består av en statyett, ett diplom och ett samarbete kring att synliggöra pristagarens arbete.   

Vilka är de tidigare prisvinnarna? 

De personer som mottagit priset som årets människorättsförsvarare arbetar ofta i länder där deras rättigheter är kraftigt begränsade och där de inte fritt kan utföra sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter. Trots den svåra situationen har de stått upp för sina och andras medborgerliga och politiska rättigheter. Hela listan över personer som mottagit priset hittar du här

Hur kan jag bidra till Civil Rights Defenders arbete? 

Det enklaste sättet att bidra till vårt arbete är att swisha ett bidrag så att vi kan fortsätta stötta de som står i främsta ledet i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Swisha din gåva till 900 12 98. Läs mer här om hur du kan stötta vårt arbete.  

Jag är journalist och har frågor om priset. Hur kontaktar jag er? 

Du är varmt välkommen med dina frågor. Du når oss på +46 (0)76 576 27 62 eller press@crd.org.