FAQ – Civil Rights Defenders of the Year Award

Vilka är Civil Rights Defenders?

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vårt uppdrag är att försvara medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans med lokala människorättsförsvarare för att öka deras säkerhet, effektivitet och tillgång till rättvisa. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Läs mer om vårt arbete här.

Vad är Civil Rights Defender of the Year Award?

Varje år delar Civil Rights Defenders ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en människorättsförsvarare som, trots att det innebär risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras. Priset uppmärksammar situationen för utsatta människorättsförsvarare och fungerar dessutom som ett direkt stöd till mottagaren. Personen som tar emot priset måste utföra sitt arbete med fredliga metoder och inom en oberoende människorättsorganisation.

När delades det första Civil Rights Defenders of the Year Award ut?

Sedan 2013 delar Civil Rights Defenders årligen ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en framstående människorättsförsvarare.

Hur utser ni prisvinnaren?

Vem som vinner priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse som väljer mellan ett antal kandidater de fått presenterade av organisationens kansli. Valet baseras på de nomineringar som Civil Rights Defenders mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer. Läs mer

Kan jag nominera någon till priset?

Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Civil Rights Defenders bjuder in sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer att nominera kandidater för priset. Läs mer om nomineringsprocessen här.

Varför får OVD-Info årets pris? 

OVD-Info spelar en central roll i kampen för demokrati i Ryssland och är en viktig källa till oberoende information om politisk förföljelse i Ryssland. Trots regimens försök att kväva civilsamhället och tysta oberoende media fortsätter OVD-Info outtröttligt att sprida information om förtrycket i Ryssland och hjälpa de som drabbas. Projekt som OVD-Info håller hoppet om demokrati vid liv och den typen av mod och hängivenhet vill vi uppmärksamma med vårt pris. 

Det finns väl fler människorättsförsvarare som förtjänar uppmärksamhet? 

Civil Rights Defenders samarbetar med tusentals människorättsförsvarare världen över. Vi är stolta över att kunna fortsätta dessa samarbeten och alla gör ett viktigt arbete. Varje år inkommer nomineringar från vårt globala nätverk med många värdiga vinnare. Civil Rights Defenders styrelse väljer ut den kandidat som representerar kriterierna för priset bäst.   

Demokratin är hotad i många delar av världen, varför fokuserar ni på Ryssland?  

Vi har i många år sett en global tillbakagång för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, och Civil Rights Defenders stöttar människorrättsförsvarare i över 50 av världens mest represseiva länder. Ryssland är ett av många områden som behöver omvärldens akuta uppmärksamhet. Civilsamhället i Ryssland är under attack, och Putins regim visar ingen respekt för människors civila och politiska rättigheter. Fler förtryckande lagar och en ökning av politiskt våld är förödande för civilsamhället och rätten till yttrandefrihet.  

Hur ser ert arbete ut i Ryssland?  

Vi har bevakat situation för mänskliga rättigheter i Ryssland sedan Civil Rights Defenders grundades, särskilt frågor rörande politisk förföljelse, yttrande-och organisationsfrihet samt det krympande utrymmet för civilsamhället. Läs mer om vårt arbete med Ryssland här.

Är ni emot Rysslands regering?   

Civil Rights Defenders är partipolitiskt obunden. Det innebär att vi inte tar ställning för eller emot ett visst parti, varken i Sverige eller i andra länder. Däremot tar Civil Rights Defenders alltid ställning för mänskliga rättigheter. Vi granskar därför statsmakter och andra makthavare och utkräver ansvar när lagstiftning eller dess tillämpning står i strid med de medborgerliga och politiska rättigheterna. Regeringen under Putin bryter mot grundläggande rättigheter och hotar människorättsförsvarare, och detta agerar vi emot.  

Gör priset någon skillnad?  

Priset bidrar till att skapa erkännande och legitimitet för människorättsförsvarare och deras arbete. Priset kan också fungera som ett extra skydd emot hot och attacker riktade mot pristagaren och hens organisation. Människorättsförsvarare arbetar ofta i extremt utsatta situationer och med ett stort internationellt stöd för deras arbete hjälper det många att orka kämpa vidare samtidigt som makthavare och andra aktörer blir medvetna om att fler håller ögonen på dem.  

Kommer priset göra det svårare för OVD-info att bedriva sin verksamhet?

Priset är ett erkännande av pristagarens viktiga arbete, och den här typen av erkännanden kan ofta öka pristagarens säkerhet då det visar att omvärlden ser på. Vi håller en nära dialog med varje års pristagare kring allt som rör priset för att säkerställa att det gynnar pristagaren. 

Vad består priset av?  

Priset består av en statyett, ett diplom och ett samarbete kring att synliggöra pristagarens arbete.  

Vilka är de tidigare prisvinnarna?

De personer som mottagit priset som årets människorättsförsvarare arbetar ofta i länder där deras rättigheter är kraftigt begränsade och där de inte fritt kan utföra sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter. Trots den svåra situationen har de stått upp för sina och andras medborgerliga och politiska rättigheter. Hela listan över personer som mottagit priset hittar du här.

Hur kan jag bidra till Civil Rights Defenders arbete?

Det enklaste sättet att bidra till vårt arbete är att swisha ett bidrag så att vi kan fortsätta stötta de som står i främsta ledet i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Swisha din gåva till 900 12 98.

Hur kontrollerar ni att pengarna används rätt?  

Civil Rights Defenders (org.nr. 802011-1442) har 90-konton och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att dina pengar används på rätt sätt.  

Hur finansieras ni?  

Verksamheten finansieras av bidrag från statliga organisationer, Postkodlotteriet och insamlade medel från företag, organisationer och privatpersoner. Läs mer om vår verksamhet och finansiering här.

Jag är journalist och har frågor om priset. Hur kontaktar jag er?

Du är varmt välkommen med dina frågor. Du når oss på +46 (0)76 576 27 62 eller press@crd.org.