Sverige

Sverige har kommit långt när det gäller respekt för mänskliga rättigheter, men även här sker allvarliga människorättskränkningar.

Vi arbetar bland annat med att bekämpa diskriminering, rasism och hatbrott samt med att stärka den samiska urbefolkningens rättigheter.

Läs mer

Med juridiken som verktyg

Med juridiken som verktyg arbetar vi för medborgerliga och politiska rättigheter i Sverige. Vi överklagar och utmanar nuvarande juridiska strukturer och vunnit en del historiska fall. Genom rättsliga processer, påverkansarbete och att lyfta frågorna till en politisk nivå håller vi myndigheter, politiker och andra makthavare ansvariga. Vi utbildar samt driver juridiska fall när människors rättigheter har kränkts. Rättsstatens principer liksom rättssäkerhet är viktiga perspektiv.

Läs mer

Analyser och granskningar av politiska förslag och beslut i Sverige

Här kan du hitta analyser och granskningar av politiska förslag och beslut som står i konflikt med våra demokratiska rättigheter i Sverige. Utgångspunkten är de fri- och rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Områden som primärt berörs är kriminalpolitik och migrationspolitik.

Till databasen

Hot och hat

Siffran för antalet hatbrott i Sverige är hög, mörkertalet likaså. Trots det leder få fall till åtal och fällande dom. Vad är hatbrott egentligen och hur påverkar det våra nationella minoritetsgrupper i Sverige?

Läs mer

Migration och en rättssäker flykt

Varje dag sker inhumana människorättskränkningar vid Europas gränser. Vi arbetar för en bättre rättssäkerhet för alla de människor som är på flykt och för att stärka migranters och asylsökandes fri- och rättigheter i Sverige och Europa.

Läs mer

Press

Vill du boka en intervju med någon av våra experter på situationen för mänskliga rättigheter i landet eller intervjua människorättsförsvarare från Sverige?

Läs mer om vad vi kan kommentera på här.

För mer information och för att boka intervjuer, kontakta oss på:
+46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org

Hitta vårt pressrum här

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?