Sverige

Sverige har kommit långt när det gäller respekt för mänskliga rättigheter, men även här sker allvarliga människorättskränkningar.

Vi arbetar bland annat med att bekämpa diskriminering, rasism och hatbrott, samt med att stärka den samiska urbefolkningens rättigheter. Genom rättsliga processer, påverkansarbete och att lyfta frågorna till en politisk nivå håller vi makthavare ansvariga. 

Remissvar

Vi skriver kontinuerligt yttranden över statliga utredningar som berör de frågor vi arbetar med.

Läs de senaste remissvaren

Rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter som rör mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

Till rapporterna

Human Rights Clinic

Human Rights Clinic organiseras i samarbete mellan Civil Rights Defenders och Uppsala Universitet.

Läs mer här

Press

Vill du boka en intervju med någon av våra experter på situationen för mänskliga rättigheter i landet eller intervjua människorättsförsvarare från Sverige?

För mer information och för att boka intervjuer, kontakta oss på:
+46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org

Hitta vårt pressrum här

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?