Vårt team

Civil Rights Defenders har över 100 medarbetare och verkar i mer än 50 länder runt om i världen. Arbetet leds av Civil Rights Defenders exekutiva chef, och som tillsammans med stab, ledningsgrupp och anställda verkställer styrelsens beslut och utför det dagliga arbetet i organisationen. Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan årsmötena.

Avdelningar | Ledning | Styrelse