Vårt team

Civil Rights Defenders har över 70 medarbetare och verkar i mer än 30 länder runt om i världen. Arbetet leds av Civil Rights Defenders exekutiva chef, och som tillsammans med stab, ledningsgrupp och anställda verkställer styrelsens beslut och utför det dagliga arbetet i organisationen. Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan årsmötena.

Avdelningar | Ledning | Styrelse