Natalia Project – världens första säkerhetslarm för människorättsförsvarare

Natalia Project är världens första GPS-baserade larmsystem för människorättsförsvarare som befinner sig i fara. Vid en attack kan bärare av larmet aktivera en nödsignal, så att vi snabbt kan mobilisera hjälp och informera omvärlden om attacken.

Sedan lanseringen 2013 har över 200 människorättsförsvarare deltagit i projektet.

Om Natalia Project

Hur fungerar det?

Människorättsförsvarare som riskerar att attackeras eller kidnappas bär Natalia-larmet. När en nödsituation uppstår aktiveras larmet och en nödsignal skickas ut.

Om larmet

Vilka försvarar vi?

Sedan 2013 har antalet deltagare i Natalia Project vuxit stadigt. Idag inkluderar projektet över 200 människorättsförsvarare på fyra kontinenter.

Om deltagarna

Var med

Följ oss på sociala medier eller ge en gåva och bidra till att fler människorättsförsvarare utrustas med larmet.

Stöd oss