Europa

De mänskliga rättigheterna, som länge tagits för givet i regionen, är på tillbakagång. Trots att nationell lagstiftning för mänskliga rättigheter ofta går i linje med internationella konventioner om mänskliga rättigheter brister det i den faktiska implementeringen. Populism och ökad diskriminering av minoritetsgrupper breder ut sig.

Albanien | Bosnien-Hercegovina | Kosovo | Nordmakedonien | Montenegro | Serbien | Turkiet | Ungern