Vi försvarar mänskliga rättigheter på fyra kontinenter

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Läs mer om vårt arbete i:

Asien | Afrika | Eurasien | Europa | Latinamerika | Sverige