Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter

Civil Rights Defenders arbetar för och tillsammans med människorättsförsvarare som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta smartare, snabbare och säkrare. Genom påverkansarbete, juridiska processer och kampanjer försvarar vi människors medborgerliga och politiska rättigheter. Med ditt stöd kan vi göra mer.

Vi arbetar med och stöttar människorättsförsvarare i mer än 300 organisationer i 50 länder på fyra kontinenter.

Stöd vårt arbete

Säkerhet och innovation

Människorättsförsvarare världen över utsätts regelbundet för hot, trakasserier, och godtyckliga fängslanden av auktoritära regimer. Genom utbildningar, akutstöd och innovativa säkerhetslösningar bidrar vi till att människorättsförsvarare ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Tillsammans med partnerorganisationer utbildar vi inom bland annat digital, fysisk och psykosocial säkerhet. 

Vi ställer makten till svars

Grundläggande fri- och rättigheter måste respekteras och vi utkräver ansvar och upprättelse när så inte sker. På egen hand, eller i samarbete med människorättsförsvarare, granskar vi makthavare, driver rättsfall och ställer såväl stater som andra aktörer till svars för brott mot mänskliga rättigheter.

Engagemang leder till förändring

Vi arbetar för att öka engagemanget för de medborgerliga och politiska rättigheterna hos allmänheten, civilsamhället, företag och för att påverka stater och beslutsfattare på nationell och internationell nivå. Genom att informera, driva kampanj och bilda opinion stärker vi engagemanget för demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige och globalt.   

Starka människorättsaktörer

Ett starkt civilsamhälle som kan hävda medborgarnas rättigheter är vår grundidé och nyckeln till en hållbar demokrati. Vi arbetar tillsammans med människorättsorganisationer i några av världens mest repressiva länder och bidrar med kompetensutveckling och långsiktigt stöd för att öka deras kapacitet att driva förändring.

 

Smarta lösningar på globala utmaningar

Att vara människorättsförsvarare är farligt och många utsätts för systematiska hot. Trakasserier, övervakning, dödshot och förföljelse är bara några av många exempel. Förutom partnerskap och långsiktigt stöd till tusentals människorättsförsvarare har vi även globala stödprogram. De tillhandahåller säkerhet, innovation, nätverk och akut stöd till våra partners.

Läs mer

Grova internationella brott

Runtom i världen sker allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Förövarna går ofta ostraffade. Med juridiken som verktyg arbetar vi för att hålla diktatorer vakna om natten, att de skyldiga ska ställas till svars och för att brottsoffer ska få upprättelse.

Läs mer

Civil Rights Defender of the Year Award

Varje år delar Civil Rights Defenders ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en människorättsförsvarare som, trots att det innebär risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras. Priset uppmärksammar situationen för utsatta människorättsförsvarare.

Läs mer

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?

Vill du göra ännu mer?

Var med och stötta vårt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati runt om i världen genom att ge en gåva.

Genom att gå vidare godkänner du våra riktlinjer för personuppgiftshantering.
Du bekräftar betalningen med Swish i nästa steg.

Har du inte Swish? Klicka här.
Företag? Klicka
här.

Logotyp 90 Konto Logotyp Tryggt givande