NU FINNS ETT NYTT SÄTT ATT STÄRKA DEMOKRATIN – AVSKAFFA DEN!

Att avskaffa demokratin i Sverige är lättare än du tror – testa själv i brädspelet Dictator of Sweden. Du kan antingen beställa hem ett för 399 kr eller bidra med valfri summa för att få en utskriftsvänlig version.

Återinför dödsstraffet med hela familjen

Genom list, lögn och strategisk slutledningsförmåga måste du ta reda på vilka som är med eller mot dig. Under tiden behöver du även hantera luriga lobbyister, spionerande scouter och virala skandaler. Stoppa någon från att bli Sveriges första diktator eller hamna i ett läge där antidemokratiska krafter får övertaget.

Vilken sida står du på?

ANTAL SPELARE: 5-8
ÅLDER: 10-100 ÅR
SPELTID: 30-60 min

Jonatan Unge förklarar spelet

Såhär spelar du Dictator of Sweden

Spelet i korta drag

Dictator of Sweden spelas i riksdagen med fem till åtta spelare, uppdelade i två lag (Demokrater och Antidemokrater) där varje spelare i hemlighet får en slumpvis tilldelad roll.

Vid spelets början kommer de spelare som tilldelats rollen som Diktator eller Medlöpare att få reda på vilka andra spelare som tillhör den Antidemokratiska sidan. En fördel som Demokraterna inte får.

Under spelets gång turas deltagarna om att få ta sig an rollen som Statsminister, vilken får föreslå en annan spelare att bilda Regering med. Om förslaget får majoritet vid en omröstning ges Statsministern och Regeringen möjlighet att fatta ett Auktoritärt eller Demokratiskt Beslut.

Spelet är över när antingen sex auktoritära eller sex demokratiska beslut fattats. Kom ihåg att eftersom politiken påverkas av såväl en föränderlig omvärld som olika politikers särskilda färdigheter så går det inte alltid som planerat.

Har du frågor om spelet? Läs vanliga frågor och svar här.

En sårbar demokrati

Vi lever i en tid där demokratin backar världen över. Även länder som upplevts som stabila demokratier har gått i en autokratisk riktning. I en undersökning, genomförd av Novus bland den svenska allmänheten i november 2021, svarade 37 procent av de tillfrågade att de upplever att Sverige rör sig mot ett mer odemokratiskt land. Det oroar oss.

För att se till att vår demokrati förblir demokratisk måste vi påminnas om att inte ta den för given. Men den svenska demokratin skulle, helt lagligt, kunna avskaffas på bara ett par månader, då det för att ändra en grundlag enbart krävs två likadana majoritetsbeslut i riksdagen med ett val emellan.

Den svenska demokratin står bara stark så länge som vi väljer att stå upp för den. Vi måste alla känna igen den typ av beslut som sakta men säkert urholkar en demokrati, en rättighet i taget.

Allt som sker i spelet är inspirerat av verkliga händelser från de länder vi arbetar i och illustrerar hur dessa skulle kunna se ut om de hände i Sverige.

Defending (y)our rights.