DET FINNS ETT NYTT SÄTT ATT STÄRKA DEMOKRATIN – AVSKAFFA DEN!

Att avskaffa demokratin i Sverige är lättare än du tror – testa själv i brädspelet Dictator of Sweden. Du kan antingen beställa hem ett fysiskt spel för 399 kr eller bidra med valfri summa för att få en utskriftsvänlig version. Beställ här nedan!

Tidö Edition – expansion

I Tidö Edition har vi bytt ut de ursprungliga beslutskorten med nya auktoritära och demokratiska beslut. De demokratiska besluten är hämtade från konkreta förslag som vi presenterade inför sommaren 2022 med syftet att på ett konstruktivt sätt visa hur den svenska demokratin kan stärkas. De auktoritära besluten är hämtade ur den kritik som vi framför i vår granskning av Tidöavtalet som vi publicerade i oktober 2022. 

Om du köper hela brädspelet Dictator of Sweden nu får du Tidö Edition på köpet.

Återinför dödsstraffet med hela familjen

Genom list, lögn och strategisk slutledningsförmåga måste du ta reda på vilka som är med eller mot dig. Under tiden behöver du även hantera luriga lobbyister, spionerande scouter och virala skandaler. Stoppa någon från att bli Sveriges första diktator eller hamna i ett läge där antidemokratiska krafter får övertaget.

Vilken sida står du på?

ANTAL SPELARE: 5-8
ÅLDER: 10-100 ÅR
SPELTID: 30-60 min

Här hittar du vanliga frågor och svar om spelet

Jonatan Unge förklarar spelet

Såhär spelar du Dictator of Sweden

En sårbar demokrati

Vi lever i en tid där demokratin backar världen över. Även länder som upplevts som stabila demokratier har gått i en autokratisk riktning. I en undersökning, genomförd av Novus bland den svenska allmänheten i november 2021, svarade 37 procent av de tillfrågade att de upplever att Sverige rör sig mot ett mer odemokratiskt land. Det oroar oss.

För att se till att vår demokrati förblir demokratisk måste vi påminnas om att inte ta den för given. Men den svenska demokratin skulle, helt lagligt, kunna avskaffas på bara ett par månader, då det för att ändra en grundlag enbart krävs två likadana majoritetsbeslut i riksdagen med ett val emellan.

Den svenska demokratin står bara stark så länge som vi väljer att stå upp för den. Vi måste alla känna igen den typ av beslut som sakta men säkert urholkar en demokrati, en rättighet i taget.

Allt som sker i spelet är inspirerat av verkliga händelser från de länder vi arbetar i och illustrerar hur dessa skulle kunna se ut om de hände i Sverige.

Defending (y)our rights.