Frågor och svar om spelet

Här svarar vi på några vanliga frågor om spelet Dictator of Sweden. Har du fler frågor som du inte hittar svaret på här, hör av dig till givarservice@crd.org.

Alla delar och kort i spelet Dictator of Sweden
Foto: Stellan Stephenson.

Ni är väl en människorättsorganisation, varför säljer ni ett brädspel?

Spelet belyser hoten mot demokratin på ett nytt och lättillgängligt sätt. Vår förhoppning är att ni som spelar spelet inte bara kommer ha väldigt roligt, men också förstår att demokratin är sårbar och att vi måste stå upp för den, även i Sverige. Vi är en människorättsorganisation som arbetar för medborgerliga och politiska rättigheter, vilka på många sätt är vad som gör en demokrati demokratisk.

Vem har gjort spelet? 

Spelet är framtaget av Civil Rights Defenders i samarbete med kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick, som stått för grafik och design.  

Ert spel är ju bara en kopia av Secret Hitler, Avalon, Werewolf med mera.

Ja, spelmekaniken och upplägget i Dictator of Sweden är absolut lik den som finns i andra spel inom genren social deduction games – till exempel Avalon eller Secret Hitler. Det är väldigt vanligt att nya spel hämtar inspiration från andra roliga redan existerande spel – och visst har vi också gjort det.

Vi har, utöver att ha tagit fram helt egen text och design, även placerat Dictator of Sweden helt och hållet i en svensk kontext – att jämföra med Avalon som utspelas i fantasymiljö eller Secret Hitler som är tydligt placerat i 1930-talets Tyskland. Utöver det har vi adderat andra och egna moment, såsom slumpmässiga kort som representerar oförutsedda händelser (Breaking news!) och andra kort som representerar särskilda politiska färdigheter (Ess i rockärmen!).

Gillar du spel som Avalon, Secret Hitler, Werewolf, Mafia, Among Us mm., så tror vi du kommer gilla även Dictator of Sweden!

Vad går pengarna till och hur stor del av kostnaden för spelet går till det?

Genom att köpa spelet stöttar du vår verksamhet och bidrar till kampen för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Utöver produktionskostnad och porto så går hela överskottet (ungefär 2/3 av priset) till vårt arbete för mänskliga rättigheter.

Hur vet jag att ni använder pengarna på rätt sätt?

Civil Rights Defenders har 90-konto vilket innebär att vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som verkar för att höja kvaliteten i insamlingsarbetet i Sverige.   

Jag har inte råd att köpa ett spel för 399 kronor. Kan jag stötta er på något annat sätt?

På vår hemsida finns flera olika sätt att stötta oss. Bland annat kan du för ett valfritt belopp (minst 10 kr) köpa en variant av spelet som går att skriva ut själv, en så kallad Print &Play variant. På så sätt kan du fortfarande testa spelet, men till en lägre kostnad.

Hur många kan spela Dictator of Sweden?

5-8 personer kan spela spelet. Man blir uppdelad i två lag, demokraterna och antidemokraterna.

Hur gammal måste man vara för att vara med och spela?

Spelet är anpassat för +10 år, men en skarp yngre person kan absolut spela Dictator of Sweden också, om hen spelar tillsammans med någon vuxen.

Är spelet svårt?

Precis som med alla brädspel så ingår ett instruktionshäfte som förklarar tydligt Dictator of Sweden ska spelas. Vi själva tycker det var lätt att förstå när man väl spelat det en gång!

Vad går spelet ut på?

Dictator of Sweden handlar om hur någon kan bli Sveriges första diktator genom att steg för steg montera ner de grundläggande fri- och rättigheter som vi har idag. Förskjutningen från demokrati till diktatur sker idag oftast inom det demokratiska systemet, gradvis och inte över en natt. Det finns många exempel på hur detta gått till i tidigare demokratier runt om i världen.  Men Dictator of Sweden handlar också om hur ett sådant scenario kan undvikas, genom att människor väljer att stå upp för demokratin och stärka dess motståndskraft. Om tillräckligt många väljer att inte ta våra i grundläggande fri- och rättigheter för givna, synar de som hotar demokratin och agerar tillräckligt fort så blir det svårt för någon att bli Sveriges första diktator.  

Vilka är målgruppen för spelet?

Spelet är anpassat för alla över 10 år, men extra roligt för de som är samhällsintresserade. Dictator of Sweden handlar till stor del om att hantera förhandlingar där varje spelare har en dold agenda och bara ett fåtal vet vilken sida de andra spelarna står på. Under spelets gång är det upp till var och en att genom list, lögn eller strategisk slutledningsförmåga försöka ta reda på vilka som står på din sida och vilka som står på den andra. Vem vill demokratin väl och vem vill se den avskaffad? 

Hur lång tid tar det att spela?

Det tar cirka 30-60 minuter att spela en omgång Dictator of Sweden.

När kommer spelet fram?

Vi skickar ut spelen två gånger i veckan och sedan beror leveranstiden på posten. Men räkna med att det kan ta ett par dagar innan du får din beställning. Sista beställningsdag om du vill få hem spelet innan julafton, beställ senast 18 december 2023.

Ska inte ni vara opolitiskt bundna?

Civil Rights Defenders är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det innebär att vi inte tar ställning för eller emot ett visst parti, varken i Sverige eller i andra länder. Däremot tar Civil Rights Defenders alltid ställning för de mänskliga rättigheterna. Vi granskar statsmakter och andra makthavare och utkräver ansvar när lagstiftning eller dess tillämpning står i strid med de medborgliga och politiska rättigheterna.

Hur definierar ni demokrati?

Huruvida ett land är en demokrati eller ej avgörs av mer än att alla medborgare får rösta i val. Utöver att kraven för fria och rättvisa val med lika rösträtt ska vara uppfyllda, ska det finnas rättsliga och lagstiftande begränsningar för den verkställande makten, skydd för grundläggande fri- och rättigheter och likhet inför lagen. Kortfattat är en liberal demokrati ett samhälle där rättsstaten och mänskliga rättigheter respekteras. Det innebär att det inte bara är den styrande majoriteten som åtnjuter rättigheter, utan det gör även minoriteten. Forum för levande historia har en bra artikel som förklarar ytterligare.

Det här låter ju jättekul – var kan jag köpa spelet?

Spelet köper du här! Ha så kul!