Uppförandekod

Civil Rights Defenders uppförandekod utgör tillsammans med våra andra policydokument grunden för de professionella standards Civil Rights Defenders står för.

Styrelsemedlemmar, personal, praktikanter, volontärer och långsiktiga konsulter som representerar Civil Rights Defenders måste följa uppförandekoden när de representerar organisationen. Detta inkluderar tillfällen då de reser eller utför andra uppgifter på uppdrag av Civil Rights Defenders.


Ladda ner: Uppförandekod