Policy för eget kapital och likvida medel

Eget kapital är skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Kapitalet ökar om organisationens resultat är ett överskott och minskar om resultatet blir ett underskott. Kapitalet garanterar att organisationen tål ekonomiska bakslag.

Civil Rights Defenders eget kapital är uppdelat i en stabilitetsreserv och reserver för andra förpliktelser. Uppdelningen anges i våra årsredovisningar här.


Ladda ner: Policy om kapital, investering av kontanter eller likvida medel