Eurasien

Bristen på respekt för mänskliga rättigheter är genomgående i hela regionen och Ryssland leder den negativa utvecklingen. Kritiker och oliktänkande fängslas på politiska grunder och yttrandefriheten är kraftigt begränsad. Repressiva lagar antas på löpande band, vilket gör det allt svårare för människorättsförsvarare att bedriva sitt arbete.

Azerbajdzjan | Belarus | Ryssland | Ukraina