BEHOVET AV STÖD ÄR AKUT!

MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM DRABBATS AV KRIGET BEHÖVER DITT STÖD

Photo: Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0, edited.

Genom vår Akutfond stöttar vi människorättsförsvarare som är i fara. Behovet av oberoende röster från marken är extra stort i krigstid.

När människorättsförsvarare och deras familjer utsätts för fara tillhandahåller vår Akutfond stöd och hjälp så snabbt som möjligt. Målet är att de ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Människorättsförsvarare som drabbats av kriget behöver allt stöd de kan få. Oberoende journalister, jurister och aktivister spelar en avgörande roll. De övergrepp som begås måste kunna dokumenteras så att ansvar kan utkrävas i efterhand.

Det är bland annat tack vare sådana modiga människor som det har publicerats bilder och kommit rapporter inifrån Ukraina som visar på att det begåtts krigsbrott.

Swisha 200 kronor till 900 12 98 eller fyll i formuläret nedan.

Med ditt stöd kan vi göra mer.

Genom att gå vidare godkänner du våra riktlinjer för personuppgiftshantering.
Du bekräftar betalningen med Swish i nästa steg.

Har du inte Swish? Klicka här.
Företag? Klicka här.

Logotyp 90 Konto

Vad gör Civil Rights Defenders när det kommer till krigsbrott och dokumentation?

Bevisningen är central när det kommer till den här typen av brott. Det viktigaste just nu är att samla information som senare kan delas med andra, till exempel Internationella brottmålsdomstolen eller nationella domstolar. Civilsamhället spelar en avgörande roll när det gäller dokumentation av folkrättsbrott. Civil Rights Defenders samarbetar just nu med andra organisationer för att samla in viktiga vittnesmål i Ukraina, till exempel fotografier, filmer och muntliga berättelser, som kan användas som bevisning i rättegångar längre fram. 

Vi stöttar dessa organisationer med pengar, men också genom att ge dem juridisk rådgivning. Det kan bland annat handla om att vi ger råd om hur informationen ska samlas in, vilken information som behövs och hur man kan säkra att den får bevisvärde. Arbetet handlar också om att förbereda konkreta fall där krigsbrott och förövare kan identifieras. 

Du kan läsa mer om hur ansvariga kan ställas till svars för krigsbrott i den här artikeln.

Hur arbetar vi?

Via Akutfonden erbjuder vi bland annat säkerhetsstöd, evakuering till säkra boenden eller hjälp att lämna landet när hoten blir alltför allvarliga. Just nu söker allt fler ukrainska oberoende journalister stöd från akutfonden för att kunna stanna kvar i landet och fortsätta rapportera. Vi är också oerhört tacksamma för att både företag och ett stort antal privatpersoner sluter upp och stöttar oss med gåvor just nu. Under 2021 kunde fonden hjälpa totalt 1 421 människorättsförsvarare från 30 länder. Läs mer om Akutfonden här.

Vårt arbete är långsiktigt och stöd till civilsamhället och oberoende journalister är avgörande i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter framöver – men också för att de övergrepp som begås kan dokumenteras och att ansvar kan utkrävas i efterhand. Läs mer om vårt arbete med ansvarsutkrävande av grova internationella brott här.

Vad går stödet till?

Det är viktigt att inse att kriget har konsekvenser för människorättsförsvarare på fler håll i världen. På så sätt finns det såväl akuta som långsiktiga behov av stöd för att motverka de konsekvenser som kriget kan få för situationen även i andra länder i såväl närområdet som andra delar av världen.

Alla gåvor som samlas in här på sidan och via vårt swishnummer 900 12 98 kommer därför att användas till att stötta människorättsförsvarare i akuta situationer i vårt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter världen över.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Vi är medlem i Giva Sverige som förespråkar etisk och professionell insamling.