Akutfonden – 2021 i siffror

Fängslade demonstranter i Burma. Foto: Naw Seng Kumbau

Att försvara mänskliga rättigheter har blivit allt farligare i många delar av världen. Många människorättsförsvarare möter risker och hot dagligen. När en hotfull situation mot en människorättsförsvarare eskalerar, erbjuder Civil Rights Defenders Akutfond snabbt stöd för att få personen i säkerhet så fort som möjligt.  

Fonden kan till exempel bidra med juridiskt stöd eller tillfälligt förflytta personer som drabbas av förföljelse, eller bidra med förebyggande arbete som säkerhetsträningar eller digitala säkerhetslösningar. Under 2021 har Akutfonden gett stöd till totalt 1421 människorättsförsvarare i 30 länder.

Akutstöd fördubblades under 2021

Under 2021 har Civil Rights Defenders Akutfond mottagit och bearbetat det högsta antalet ansökningar sedan fonden startades 2012. Vi har gett stöd till totalt 1421 människorättsförsvarare och/eller medlemmar i deras familjer i risk genom totalt 171 bidrag i 30 länder. Antalet ansökningar och beviljat stöd har därmed dubblats jämfört med 2020.  

Världen blir en allt farligare plats för människorättsförsvarare, vilket är en betydande faktor i den här ökningen. Akutfonden har sett och reagerat utefter den globala tillbakagången av demokrati och ökning av konflikter under 2021. Följderna av kriget mellan Armenien och Azerbaijan, militärkuppen i Burma, vårens protester i Colombia, häxjakten på civilsamhället i Belarus, inbördeskriget i Etiopien och talibanernas övertagande av Afghanistan är bara några få av de konflikter som påverkat säkerhetssituationen för människorättsförsvarare under 2021. Många människorättsförsvarare kan inte fortsätta sitt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati utan stöd från resten av världen.

Även om antalet ansökningar har dubblats, har antalet beviljade bidrag från Akutfonden gjort det samma. Den här ökningen är mycket tack vare de utökade resurser som Civil Rights Defenders har kunnat lägga på att behandla fondansökningar. 

– Vi är tacksamma för att ha kunnat stödja så många människorättsförsvarare under 2021. Behovet av akutstöd är större än någonsin, med kriget i Ukraina kommer antalet sökande sannolikt att fortsätta att öka inom den närmaste framtiden, säger Zinaida Muradova.

Case story: Kachinwaves News Agency, Burma

Kachinwaves News Agency är en av mottagarna av akutstöd under 2021. Startat av en grupp människor som är engagerade i främjandet av mänskliga rättigheter genom media, är Kachinwaves en av de äldsta mediebyråerna i Kachin State i Burma och har länge varit en vibrerande nyhets- och publiceringsagentur.

Efter militärkuppen i Burma i februari förra året började myndigheter attackera journalister och media. En av dem var Kachinwaves. Genom bidrag från Akutfonden kunde deras kontor flyttas till en säker plats, och journalisterna fick säkert boende och livskostnader täckta. Gripna journalister och deras familjer fick juridiskt stöd, försörjningsstöd och stöd för fängelsebesök.

– Kachinwaves fortsatte att rapportera om mänskliga rättigheter efter militärkuppen, men våra anställda och deras familjer kände sig inte säkra. Tack vare stödet från Akutfonden kunde vår personal förflyttas och fortsätta arbeta utan att behöva oroa sig för levnadskostnader och säkerhet, säger en talesperson för Kachinwaves.

Journalister på Kachinwaves som arbetar i sitt förflyttade kontor. Foto: Kachinwaves

Med stödet från Akutfonden har Kachinwaves kunnat fortsätta sitt arbete. Deras fall visar ett av Akutfondens viktigaste syften – att göra det möjligt för människorättsförsvarare att fortsätta sitt outtröttliga och viktiga arbete att hålla makten till svars. I 2021 kunde runt 92 % av alla mottagare fortsätta sitt arbete efter att de fått stöd.

Akutfondens stöd till Burma och Asien har ökat betydligt under 2021, men majoriteten av människorättsförsvarare som mottagit stöd är fortsatt från Afrika. Vidare har Akutfonden fortsatt expandera sin globala räckvidd i ytterligare fem regioner – Eurasien, Europa, Afrika, Latinamerika och MENA. Totalt gavs stöd till människorättsförsvarare i 30 länder under 2021. 

Fortsatt fokus på att stärka genusarbetet inom Akutfonden

Akutfonden har fortsatt att utveckla arbetet med könsfrågor som startade 2019, för att försäkra en balanserad könsfördelning och representation bland de som mottagit stöd. Vi har arbetat med att utöka tillgängligheten för de grupper som är mest utsatta. Vi har sett en förbättring i könsfördelningen, bland annat genom att stödet för icke-binära personer har dubblats i jämförelse med 2020.

Ett ökat behov av juridisk hjälp och psykologiskt stöd

Trots Covid-19 pandemin och fortsatt strikta restriktioner på resande runt om i världen har tillfälliga omplaceringar, där människorättsförsvarare kan vistas tryggt under en kortare period, fortsatt vara det mest efterfrågade stödet under 2021. Majoriteten av omplaceringar relaterade till de stora kriser som nämns ovan. Förfrågningar om förebyggande säkerhetsåtgärder för att förbättra hem, kontors eller digital säkerhet, så som att installera säkerhetskameror eller digitala säkerhetsmjukvaror, var också fortsatt högt efterfrågat. Många människorättsförsvarare behöver vad som kallas kombinerade ingripanden, vilket innebär en kombination av de olika sorters stöd som nämnts ovan.     

Under 2021 har Akutfonden sett en betydande ökning av förfrågningar för humanitärt och psykologiskt stöd. Många människorättsförsvarare efterfrågar också juridiskt stöd på grund av en ökning av godtyckliga gripanden och åtal.  

– Demokrati och mänskliga rättigheter kan inte nås utan människorättsförsvarare. Genom Akutfonden arbetar vi för att de ska känna sig tillräckligt trygga för att kunna fortsätta sitt arbete, vilket i längden bidrar till att kampen för demokrati kan fortsätta runt om i världen, säger Zinaida Muradova.  

Zinaida Muradova, chef över Rapid Response på Civil Rights Defenders

Just nu söker allt fler ukrainska oberoende journalister stöd för att kunna stanna kvar i landet och fortsätta rapportera. Du kan stötta de som försvarar mänskliga rättigheter i regionen och påverkas av kriget.

Stöd arbetet i Akutfonden
Taggar , , , , , , ,