Medlemmar

Du kan engagera dig tillsammans med oss!

Det finns flera olika möjigheter för dig att stötta och engagera dig i vårt arbete. Ett sätt är att bli medlem. Alla som delar våra värderingar och verkar för mänskliga rättigheter kan bli medlem i Civil Rights Defenders.
Medlemsavgiften är 300 kr/år.

Som medlem har du rätt att delta i, inkomma med motioner till och rösta på vårt årsmöte. Årsmötet hålls i slutet av maj varje år. Styrelsen väljs av årsmötet, vilket är organisationens högsta beslutande organ. Läs mer om årsmötet här.

Vid intresse att bli medlem, vänligen kontakta oss på memberservice@crd.org.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du kan också stötta vårt arbete genom att ge en gåva. Civil Rights Defenders arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för demokrati och att människors medborgerliga och politiska rättigheter respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Med ditt stöd kan vi uträtta mer.