Årsmöte

Årsmötet är Civil Rights Defenders högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast den sista maj varje år.

Årsmöte 2023

Den 31 maj 2023 är det dags för Civil Rights Defenders årsmöte. Nedan finner du årsmötets dagordning, valberedningens rapport samt årsredovisning för 2022 innehållande verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 

Tänk på att medlemsavgiften á 300 kronor ska vara betald för att du ska ha rösträtt på årsmötet. Betalning sker på pg 900129-8.  

Anmäl dig senast den 29 maj 2023 till executiveoffice@crd.org

Välkommen! 

Ladda ner: Dagordning med bilaga årsmöte 2023
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022
Ladda ner: Valberedningens rapport
Ladda ner: Komplettering till valberedningens rapport


Tidigare år

Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2022
Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2022  
Ladda ner: Valberedningens rapport 2022
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2021
Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2021
Ladda ner: Valberedningens rapport 2021
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
Ladda ner: Protokoll Extra Årsmöte 2020
Ladda ner: Dagordning Extra Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2020
Ladda ner: Dagordning Ordinarie Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Valberedningens rapport 2020
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2019