Årsmöte

Årsmötet är Civil Rights Defenders högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast den sista maj varje år.

Årsmöte 2022

Årsmötet hölls den 24 maj 2022. Nedan finner du årsmötesprotokoll, dagordning, valberedningens rapport samt årsredovisning för 2021 innehållande verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 

Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2022
Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2022  
Ladda ner: Valberedningens rapport 2022
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021


Tidigare år

Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2021
Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2021
Ladda ner: Valberedningens rapport 2021
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
Ladda ner: Protokoll Extra Årsmöte 2020
Ladda ner: Dagordning Extra Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2020
Ladda ner: Dagordning Ordinarie Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Valberedningens rapport 2020
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Ladda ner: Protokoll Årsmöte 2019