Årsmöte

Foto: David Lagerlöf

Årsmötet är Civil Rights Defenders högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast den sista maj varje år.

Årsmöte 2022

Den 24 maj 2022 är det dags för Civil Rights Defenders årsmöte. Nedan finner du årsmötets dagordning, valberedningens rapport samt årsredovisning för 2021 innehållande verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 

Tänk på att medlemsavgiften á 300 kronor ska vara betald för att du ska ha rösträtt på årsmötet. Betalning sker på pg 900129-8 
 

Anmäl dig senast den 20 maj 2022 till timothy.prellwitz@crd.org eller ring 08 545 277 30.  
 

Välkommen! 

Datum: 24 maj 2021 
Tid: 17.00-18.00 
Plats: Mötet håll på Civil Rights Defenders kontor på Östgötagatan 90. Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt. Ange gärna hur du vill delta när du anmäler dig, så får du mer information.
 
 

Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2022  
Ladda ner: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 
Ladda ner: Valberedningens rapport 2021


Tidigare år

Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2021
Ladda ner: Mötesprotokoll Årsmöte 2021
Ladda ner: Årsrapport 2020 – verksamhetsberättelse och årsredovisning
Ladda ner: Valberedningens rapport 2021
Ladda ner: Protokoll Extra Årsmöte 2020
Ladda ner: Agenda Extra Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2020
Ladda ner: Agenda Ordinarie Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Valberedningens rapport 2020
Ladda ner: Årsredovisning 2019
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2019