Årsmöte

Foto: David Lagerlöf

Årsmötet är Civil Rights Defenders högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast den sista maj varje år.

Senaste årsmöte hölls den 31 maj 2021. Nedan finner du dagordning, protokoll, valberedningens rapport samt årsrapporten för 2020 innehållande verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Ladda ner: Dagordning Årsmöte 2021
Ladda ner: Mötesprotokoll Årsmöte 2021
Ladda ner: Årsrapport 2020 – verksamhetsberättelse och årsredovisning
Ladda ner: Valberedningens rapport

Årsmöte 2022

Nästa årsmöte hålls i maj 2022. Motioner skall inkomma senast 15 januari 2022 till executiveoffice@crd.org.

Valberedningen tar löpande emot nomineringar till styrelsen. Kontakta valberedningen via någon av dess medlemmar, senast 31 januari 2022.


Tidigare år

Tidigare års agendor och protokoll:

Ladda ner: Protokoll Extra Årsmöte 2020
Ladda ner: Agenda Extra Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2020
Ladda ner: Agenda Ordinarie Årsmöte 2020 (inklusive bilaga)
Ladda ner: Valberedningens rapport 2020
Ladda ner: Årsredovisning 2019
Ladda ner: Protokoll Ordinarie Årsmöte 2019