Styrelse

Civil Rights Defenders har en oberoende, ideell styrelse med nationellt och internationellt erkända experter på människorätts- och organisationsfrågor. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med organisationens vision, uppdrag och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen väljs av årsmötet, vilket är organisationens högsta beslutande organ.

StyrelseValberedning


Styrelse

Hanna Gerdes

Styrelseordförande | Folkrättsjurist

Styrelse

Hanna Gerdes har arbetat nationellt och internationellt i 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka samhällsutvecklingen. Hanna är folkrättsjurist och har tidigare arbetat i strategiska lednings- och utvecklingsroller hos bland annat Försvarsmakten, Fonden för mänskliga rättigheter, Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen. Hanna har lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat från Forum Syd och RFSU. Hon har även varit ledamot i kommittén om grundlagsskadestånd och är författare till flera böcker och skrifter om mänskliga rättigheter. Hanna utsågs till vinnare av Diversity Index Award 2018.

Noura Berrouba

Ledamot | Ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Styrelse

Noura Berrouba arbetar med demokrati- och rättighetsfrågor med fokus på ungas engagemang i civilsamhället och är just nu arbetande ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Hon har tidigare arbetat på Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika samt på Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik på Utrikesdepartementet. Noura har en bakgrund av folkrättsstudier och har arbetat i många nationella och internationella sammanhang med demokrati, mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet.

Caroline Thunved

Ledamot | VD Sveriges Kommunikatörer

Styrelse

Caroline Thunved har över 25 års erfarenhet av arbete inom kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling inom såväl civilsamhället som privat näringsliv. Caroline arbetar som VD på Sveriges Kommunikatörer. Hon har lång erfarenhet som ledare och har tidigare arbetat på bland annat Rädda Barnen, Scouterna och Arbetsgivarorganisationen IDEA. Hon har hamnat högt på Resumés lista över Näringslivets Superkommunikatörer och vunnit Stora Kommunikatörspriset 2016.

Anne Ramberg

Ledamot | Advokat

Styrelse

Anne Ramberg har varit verksam som advokat sedan 1976, varav 13 år med egen byrå. Hon har under många år varit ledamot av Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och var mellan 2000 och 2019 generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hon har en rad uppdrag såväl i Sverige som internationellt, bland annat som styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI) samt som ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, medlare i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) domstol för medling och skiljedom och styrelseordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.

Christian Åhlund

Ledamot | Advokat

Styrelse

Christian Åhlund är sedan 1983 medlem i Sveriges Advokatsamfund och har sedan dess inriktat sig på internationell humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. Christian var drivande bakom att International Legal Assistance Consortium (ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till 2015. Christian har tidigare varit ordförande för Sveriges Advokatsamfunds kommitté för mänskliga rättigheter och europeiska samarbetsorganet Human Rights Committee inom CCBE (Conseil Consultatif des Barreux Européens). Sedan 2005 är han även Sveriges representant i Europarådets ”European Commission against Racism and Intolerance (ECRI).

Niclas Kjellström-Matseke

Ledamot

Styrelse

Niclas Kjellström-Matseke är en svensk företagsledare, styrelseproffs, internationell investerare och interim Group CEO på Talent Venture Group. Han var tidigare vd för Novamedia från starten 2005 fram till 2016. Niclas har ett särskilt fokus på hållbart företagande, och FN:s arbete med hållbarhetsmålen. Han sitter i styrelsen för flera internationella, ideella organisationer, bland annat som ordförande för Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, och som styrelseledamot i FN:s Sustainable Development Solutions Network, Forest Withaker’s Peace & Development Initiative, och Robert F. Kennedy’s Human Rights Foundation.

Lars Häggström

Ledamot | Executive in Residence IMD Business School

Styrelse

Lars Häggström arbetar på IMD Business School i Lausanne, Schweiz, där han jobbar med kunder, föreläser och forskar inom ämnena Ledarskap och Förändring. Han är också grundare och VD av företaget Enable Performance AB som jobbar med utveckling av organisationer och individer. Lars var tidigare personaldirektör för Stora Enso, ett företag verksamt inom området förnyelsebara material, och innan dess personaldirektör för Nordea. Han har också arbetat inom läkemedelsindustrin i England och USA. Lars har en utbildning inom beteendevetenskap och ekonomi från Uppsala universitet.

Ulla Andrén

Ledamot

Styrelse

Ulla Andrén har arbetat med bistånd och diplomati i över 40 år, främst inom Sida och UD, med geografiskt fokus på Afrika och Östeuropa. Ulla har varit avdelningschef på Sida och Sveriges ambassadör i Mocambique. Under de senaste fem åren har hon varit biståndsråd för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika vid svenska ambassaden i Addis Abeba. Ulla har också arbetat i konsultverksamhet inriktad på biståndsfrågor, samt med effektivitetsrevision på Riksrevisionen. Totalt har hon bott och arbetat i Afrika i närmare 20 år.

Lena Svensson

Ledamot | Ekonom och senior rådgivare inriktad mot ideell sektor

Styrelse

Lena Svensson är före detta auktoriserad revisor och partner på PwC. Hon har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare inom ideell sektor och har bland annat arbetat med insamlingsorganisationer och organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Utöver sin roll som ledare för revisionsteam har Lena även haft flera ledarroller inom PwC, exempelvis som gruppchef, affärsområdeschef samt som ansvarig för PwCs utveckling av en enhet inriktad mot ideell sektor. Idag är Lena engagerad i olika styrelseuppdrag samt bedriver rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

Valberedning

Kerstin Brunnberg

Valberedning

Catarina Mannerfelt

Valberedning

Carin Norberg

Valberedning