Styrelse

Civil Rights Defenders har en oberoende, ideell styrelse med nationellt och internationellt erkända experter på människorätts- och organisationsfrågor. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med organisationens vision, uppdrag och grundläggande värderingar. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelsen väljs av årsmötet, vilket är organisationens högsta beslutande organ.

StyrelseValberedning


Gerald Nagler, hedersordförande

Gerald Nagler är grundade 1982 den Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter, samt Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, som 2009 bytte namn till Civil Rights Defenders.

Benedicte Berner, styrelseordförande (statsvetare)

Benedicte Berner undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hon har undervisat i yttrandefrihet vid Harvard University och är “Associate” vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. Benedicte har tidigare arbetat på internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet. Hon är även ledamot i Utrikespolitiska samfundet.

Carin Norberg, ledamot (styrelseordförande Center for Economic and Social Rights)

Carin Norberg har en Pol Magexamen från Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet av arbete med Sida där hon var anställd 1971–2002. Hon har även varit rådgivare vid FN:s Namibiakommissaries kontor i New York och under perioden 2006–2012 var hon direktör för Nordiska Afrikainstitutet. Carin har även varit aktiv medlem i flera styrelser, så som Svenska Institutet i Alexandria och TI Sverige.

Fredrik Andersson, ledamot (entreprenör)

Fredrik Andersson har lång erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning och entreprenörskap i Sverige och internationellt. Han har även stor erfarenhet av samhällsfrågor, politik och rättighetsfrågor. Fredrik är delägare och sitter i ledningen för Miltton Group som är ett av Nordens ledande kommunikationsföretag med 250 anställda i Helsingfors, Tallinn, Stockholm, Bryssel och Washington DC. Han är också delägare i Fotografiska Museet samt aktiv inom det ideella scenkonstpriset Medeas styrelse i Sverige. 1998 grundade han PR-byrån Primes Public Affairsgrupp där han arbetade i 14 år.

Lars Häggström, ledamot (Executive in Residence, IMD Business School)

Lars Häggström arbetar på IMD Business School i Lausanne, Schweiz, där han jobbar med kunder, föreläser och forskar inom ämnena Ledarskap och Förändring. Han är också grundare och VD av företaget Enable Performance AB som jobbar med utveckling av organisationer och individer. Lars var tidigare personaldirektör för Stora Enso, ett företag verksamt inom området förnyelsebara material, och innan dess personaldirektör för Nordea. Han har också arbetat inom läkemedelsindustrin i England och USA. Lars har en utbildning inom beteendevetenskap och ekonomi från Uppsala universitet.

Lena Svensson, ledamot (ekonom och senior rådgivare inriktad mot ideell sektor)

Lena Svensson är före detta auktoriserad revisor och partner på PwC. Hon har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare inom ideell sektor och har bland annat arbetat med insamlingsorganisationer och organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Utöver sin roll som ledare för revisionsteam har Lena även haft flera ledarroller inom PwC, exempelvis som gruppchef, affärsområdeschef samt som ansvarig för PwCs utveckling av en enhet inriktad mot ideell sektor. Idag är Lena engagerad i olika styrelseuppdrag samt bedriver rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

Christoffer Lindblad, ledamot (grundare och partner på Pelago AB)

Christoffer Lindblad är grundare och partner på Pelago, en ledande nordisk ledarskapsrådgivare. Christoffer var tidigare Sverigechef och Partner på Alumni, ett företag inom chefsrekrytering och ledarskapsutveckling. Han har breda nätverk inom nordiskt näringsliv samt gedigen erfarenhet av VD- och styrelserekryteringar till internationella företag och organisationer. Christoffer har en bakgrund som jurist från Lunds universitet och har bland annat arbetat på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Christian Åhlund, ledamot (advokat)

Christian Åhlund är sedan 1983 medlem i Sveriges Advokatsamfund och har sedan dess inriktat sig på internationell humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. Christian var drivande bakom att International Legal Assistance Consortium (ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till 2015. Christian har tidigare varit ordförande för Sveriges Advokatsamfunds kommitté för mänskliga rättigheter och europeiska samarbetsorganet Human Rights Committee inom CCBE (Conseil Consultatif des Barreux Européens). Sedan 2005 är han även Sveriges representant i Europarådets ”European Commission against Racism and Intolerance (ECRI).

Anne Ramberg, ledamot (advokat)

Anne Ramberg har varit verksam som advokat sedan 1976, varav 13 år med egen byrå. Hon har under många år varit ledamot av Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och var mellan 2000 och 2019 generalsekreterare för Advokatsamfundet. Hon har en rad uppdrag såväl i Sverige som internationellt, bland annat som styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI) samt som ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, medlare i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) domstol för medling och skiljedom och styrelseordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.


Valberedning