Asien

Tillståndet för demokrati och mänskliga rättigheter förvärras i stora delar av Asien. Omfattande landstölder och andra övergrepp förknippade med kortsiktiga ”utvecklingsprojekt” drabbar miljoner. Möjligheter att driva opinion och organisera sig till försvar för mänskliga rättigheter försämras i takt med att ny repressiv lagstiftning införs i land efter land. Lagar används godtyckligt för att skrämma till tystnad och arrestera personer med obekväma åsikter. Journalister och andra som dokumenterar maktmissbruk arresteras och hotas med våld.

Press

Vill du boka en intervju med någon av våra experter på situationen för mänskliga rättigheter i Asien eller intervjua några av världens modigaste människor från regionen?

För mer information och för att boka intervjuer, kontakta oss på:
+46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org

Hitta vårt pressrum här

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?