Asien

Tillståndet för demokrati och mänskliga rättigheter förvärras i stora delar av Asien. Omfattande landstölder och andra övergrepp förknippade med kortsiktiga ”utvecklingsprojekt” drabbar miljoner. Möjligheter att driva opinion och organisera sig till försvar för mänskliga rättigheter försämras i takt med att ny repressiv lagstiftning införs i land efter land. Lagar används godtyckligt för att skrämma till tystnad och arrestera personer med obekväma åsikter. Journalister och andra som dokumenterar maktmissbruk arresteras och hotas med våld.

Burma | Kambodja