Latinamerika

Demokratirörelsen på Kuba har försvagats och den negativa utvecklingen de senaste åren har resulterat i att många människorättsförsvarare tvingats ge upp sitt arbete eller lämna landet. Läget i Venezuela är akut. Landet står på randen till kollaps, människor svälter och det råder hyperinflation.

Kuba | Venezuela | Colombia