Kraftigt ökad oro för demokratin ett år efter Tidöavtalet visar ny undersökning

Klicka på bilden för att zooma in.

Allt fler svenskar är oroliga över att Sverige rör sig i en odemokratisk riktning och allt fler upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Civil Rights Defenders som publiceras idag – ett år efter att Tidöavtalet presenterades. 

Undersökningen om synen på Sveriges demokrati visar framförallt två saker. Dels att demokrati är viktigt för i princip alla människor i Sverige (96 %) samt att våra politiker förväntas värna och stå upp för mänskliga rättigheter (92 %). Men undersökningen visar också att allt fler är oroliga för att vi rör oss i en odemokratisk riktning (59 %, jämfört med 44 % 2022) och upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna (65 %, jämfört med 40 % 2022).

– Ett år efter att Tidöavtalet presenterades är det uppenbart att allt fler nu är oroliga över den demokratiska utvecklingen i Sverige. 65 procent av svenskarna upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna. Det är en ökning med hela 25 procentenheter jämfört med förra året. Våra folkvalda måste ta denna oro på allvar och leva upp till förväntningar om att politiker respekterar mänskliga rättigheter och står upp för en stark demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.  

Läs årets undersökning här

När Tidöavtalet presenterades för ett år sedan reagerade vi på att åtgärderna i avtalet angav en oroande riktning och påminde om förslag från länder där grundläggande fri- och rättigheter inskränkts eller kompromissats bort. Ett år senare, när dessa åtgärder sakta har börjat bli verklighet, är det uppenbart att allt fler delar denna oro.

Under de senaste decennierna har en global trend av demokratisk nedmontering brett ut sig i allt högre takt. Den följer ett bekant mönster där demokratin urholkas steg för steg, en fri- eller rättighet i taget, vilket gör nedmonteringen stundtals svår att upptäcka innan det är för sent. Civil Rights Defenders har i över 40 år arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare globalt. Våra erfarenheter gör oss väl bekanta med de varningssignaler som alla som värnar demokrati bör vara vaksamma på.

Sveriges demokrati står än så länge stark. Att allt fler är vaksamma och upplever att demokratin är hotad men samtidigt tycker att det är viktigt att leva i ett land som är demokratiskt är en förutsättning för att den ska kunna förbli stark. Det är många som ser varningssignalerna och den svenska allmänhetens oro måste tas på allvar.

Om undersökningen 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Civil Rights Defenders. Syftet är att undersöka hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället, och att jämföra resultaten med föregående års mätning. 1054 intervjuer har genomförts under perioden 29 september till 2 oktober.  

Läs hela undersökningen här

Läs 2022 års undersökning här

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en kommentar på press@crd.org eller 076 576 27 62.

Gå med i Backa Demokratin

Ett nätverk för dig som vill vara med och skydda Sveriges demokrati.

När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den och kämpar för ett rättssäkert Sverige. Gå med i vårt nätverk och Backa Demokratin.

Taggar ,