Natalia Project – Om larmet

Läs som PDF

Natalia Project är ett säkerhetssystem för människorättsförsvarare som befinner sig i fara, där deltagarna bär personliga överfallslarm. När larmet aktiveras skickas en nödsignal och omvärlden kan informeras om attacken.

  1. Larmet aktiveras när en människorättsförsvarare utsätts för en attack.
  2. Utvalda personer i närområdet tar emot en nödsigna, och kan snabbt ta sig till platsen för attacken. Signalen skickas även till Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm.
  3. Civil Rights Defenders informerar omvärlden om attacken genom att sprida informationen via sms, mejl och sociala medier.
  4. Omvärlden får veta vad som hänt. Det betyder att när en attack sker kan miljoner människor snabbt reagera och utkräva ansvar av de skyldiga.

Ett personligt överfallslarm

För att få reda på, samt informera omvärlden om, var och när en människorättsförsvarare blivit överfallen används GPS- och GSM-teknologi.

Testat och godkänt

Larmet har utvecklats och testats för att fungera även under de mest krävande omständigheterna.

Larmet är utformat för att skicka ut en nödsignal om någon försöker avlägsna det med våld. Ansvarig jourhavande på Civil Rights Defenders underrättas och kan agera direkt.

Vi uppmärksammar omvärlden

Så fort larmet aktiverats och verifierats informeras omvärlden om attacken.

Larmet kan spridas med hjälp av flera olika plattformar. På så vis försäkrar vi oss om att nå alla som behöver blir informerade oavsett var de befinner sig i världen.

Säkerhetsprotokoll

Kunskap om hur man reducerar risker är en grundläggande förutsättning för säkerhet – därför har alla deltagare i Natalia Project har en personligt utformad säkerhetsplan.