10 år med Natalia Project

För tio år sedan idag lanserade Civil Rights Defenders Natalia Project, världens första larm- och säkerhetssystem för människorättsförsvarare. Vid en attack kan bärare av larmet aktivera en nödsignal så att de snabbt kan lokaliseras och få hjälp. 

Natalia Project lanserades officiellt den 4 april 2013, på årsdagen av mordet på Dr. Martin Luther King Jr., för att belysa de risker många aktivister möter i deras arbete för mänskliga rättigheter. Under dessa tio år har Natalia Project stöttat nära 200 människorättsförsvarare och deras nätverk över hela världen. Du kan också vara med och stötta arbetet här.

  • Läs intervjun med Angela Maldonado här.
  • Läs intervjun med Génesis Dávila her.

Till minne av Natalia Estemirova 

Natalia Project har fått sitt namn efter Natalia Estemirova, en modig och inspirerande människorättsförsvarare från Tjetjenien som ledde människorättsorganisationen Memorial.  År 2009 arbetade hon med mycket känsliga fall av människorättskränkningar i Nordkaukasus, då hon kidnappades av fyra okända män i sin hemstad. Senare hittades hon mördad i utkanten av en närliggande region. Hennes mord skakade människorättsförsvarare runt om i världen.

Natalia Estemirovas fall inspirerade Civil Rights Defenders till att börja leta efter en säkerhetslösning som kunde förbättra skyddet för människorättsförsvarare som, likt Natalia, arbetar i några av de mest repressiva och farliga regionerna. Natalia Project har sedan starten ett tydligt syfte:

Ingen människorättsförsvarare ska tystas i mörker – världen tittar.

Även om hennes arbete främst fokuserade på situationen i Tjetjenien, lever Natalia Estemirovas arv vidare i andra delar av världen. Människorättsorganisationer över hela världen har sina egna Natalia Estemirova. Försvinnanden, fängslanden eller rena mord på människorättsförsvarare är vanliga förekomster i länder vars regimer vill undertrycka mänskliga rättigheter och behålla fria tyglar att begå övergrepp. 

Natalia Estemirova. Foto: Alexander Minatsakanyan

Hur fungerar Natalia Project? 

Det som gör Natalia Project unikt är kombinationen av både reaktiva och proaktiva säkerhetsåtgärder.  

De reaktiva säkerhetsåtgärderna inkluderar ett säkerhetslarm som vid aktivering kan skicka en larmsignal med deltagarens geografiska position. Projektet har upprätthållit en 24/7 larmresponsmekanism under de senaste 10 åren. Under denna tid har Civil Rights Defenders personal svarat inom minuter vid varje tillfälle då vi mottagit ett larm. 

De proaktiva säkerhetsåtgärderna inkluderar träning i riskbedömning, aktör- och hotanalys, hur man använder Natalia Project-enheten, roller, ansvarsfördelning och förberedelser vid en nödsituation. Deltagarna skapar säkerhetsplaner och utser kontaktpersoner inom sitt närmsta nätverk, som agerar som ”sköldar”. Sköldarna är de första som kontaktas vid nödsituationer. Dessa utbildningar och förberedelser hjälper deltagarna för att införliva bästa säkerhetspraxis i deras dagliga liv, och hjälper till att bygga säkerhetsnätverk runt deltagarna. 

Om en Natalia Project-deltagare attackeras kan hen skicka ut en nödsignal via sitt larm. Personens plats skickas till Civil Rights Defenders och till sköldarna, som tillsammans kan mobilisera hjälp och omedelbart informera världen om attacken i sociala och ordinarie medier. Förmågan att agera snabbt kan vara skillnaden mellan liv och död för människorättsförsvarare. 

Albanska hbtqi-aktivisten Xheni Karaj får instruktioner om hur hon använder Natalialarmet.

Ger stöd till en bred grupp av aktivister globalt 

Deltagarna i projektet har kommit från totalt 43 olika organisationer från hela världen – från mediagrupper och människorättsadvokater till hbtqi-aktivister och miljöaktivister. Under de 10 år som projektet har pågått har över 200 människorättsförsvarare burit larm och fått säkerhetsbedömningar och utbildningar. Tillsammans med människorna i deltagarnas säkerhetsnätverk har uppåt 1000 människorättsförsvarare varit en del av Natalia Project. 

Bland deltagarna som var aktiva år 2022 var 61 procent huvudsakligen engagerade i civila och politiska rättigheter, följt av 17 procent i miljörättigheter, 8 procent i landrättigheter, 7 procent i hbtqi-rättigheter och 3 procent vardera i kvinnors rättigheter respektive yttrandefrihet. Bland dem identifierade sig 64 procent som män, 35 procent som kvinnor och 1 procent som transpersoner. De flesta deltagarna i projektet tillhör Afrika-regionen, följt av Eurasien och Latinamerika. 

Använder modern teknologi för att skydda människorättsförsvarare 

Under denna 10-årsperiod har Natalia Project genomgått många förändringar och har alltid satt människorättsförsvararna i centrum för beslutsfattande för att säkerställa deras säkerhet och välbefinnande. Många nya deltagare, människorättsorganisationer och regioner har lagts till i nätverket. Regelbundna samråd med lokala partners för att förstå den föränderliga hotbilden har hjälpt till att utveckla projektet för att passa en bredare grupp av försvarare. 

Projektet har också genomgått flera omgångar av teknisk utveckling för att tillhandahålla ett tillförlitligt och säkert notifikationssystem för försvararna. De senaste larmen tillhandahålls av ledande organisationer inom branschen, bland annat samarbetar Civil Rights Defenders med Tele2 som tillhandahåller världsledande anslutning till Natalia Project-deltagare och avancerad teknisk support till Civil Rights Defenders. Tillsammans arbetar vi för att öka vår förståelse för människorättsförsvararnas behov för att ytterligare finjustera larmenheterna för de miljöer de används i. 

Natalia Project fortsätter att få stöd från globala teknikföretag och organisationer i Sverige och utomlands. Detta unika projekt uppmärksammas också i en utställning på Tekniska museet i Stockholm. 

Ett Natalialarm visas på Tekniska Museet i Stockholm.

Ser till att människorättsförsvarare aldrig känner sig ensamma 

Ökningen av auktoritära styren i många delar av världen har gjort det alltmer utmanande för människorättsförsvarare att utföra sitt arbete. Många står inför omfattande övervakning och hårda straff från myndigheter. Även privata företag och individer och hotar i vissa fall att skada aktivister. Individuella aktivister och organisationer är ofta i totalt underläge mot dessa långt mer resursstarka motparter. Detta är anledningen till att Natalia Project ger aktivisterna och deras nätverk verktyg för att bättre hantera dessa utmaningar. 

Många deltagare i Natalia Project uttrycker att de, utöver säkerhetsstödet, också får moraliskt stöd från projektet och en känsla av att de inte är ensamma. Många aktivister har uttryckt att den känslan hjälper dem att fortsätta sitt arbete. 

Angela Maldonado är en miljöaktivist i Colombia och har varit en del av projektet i många år. Hon säger att larmet gör en enorm skillnad i hennes dagliga liv: 

– Natalia Project ger mig en känsla av trygghet, att veta att någon kommer att hjälpa mig om något händer. Även om något händer mitt i natten vet jag att det finns någon på andra sidan som svarar när jag trycker på larmknappen. Jag hoppas verkligen att jag aldrig behöver använda larmet, men det gör all skillnad att ha den. 

Colombianska miljörättsaktivisten Angela Maldonado är med i Natalia Project.

Vi arbetar för att fler människorättsförsvarare ska kunna arbeta säkrare och mer effektivt. För att kunna göra det behöver vi din hjälp! Swisha 100 kr till 900 12 98.

Stöd vårt arbete
Taggar ,