Almedalen: Spelkväll, mobiliseringsmingel och två seminarier – Träffa Civil Rights Defenders i Almedalen

Den 25 – 28 juni är det dags för Almedalsveckan 2024. Civil Rights Defenders arrangerar och deltar i flera event och seminarier. Tycker du precis som vi att det är viktigt att sätta mänskliga rättigheter och demokrati på agendan? Då hittar du våra aktiviteter här. Hoppas vi ses! 

För frågor angående vårt Almedalendeltagande, kontakta Moa Haeggblom, kommunikatör och samordnare, på moa.haeggblom@cvilrightsdefenders.org

Våra arrangemang

Måndag 24 juni

Spelkväll: Vem försvarar demokratin?

Anmäl dig till Almedalens roligaste spelkväll tillsammans med Civil Rights Defenders!

Starta din Almedalsvecka med pizza, politiskt spel och en rejäl dos dålig stämning. Vi lever i en tid där demokratin backar världen över. Även länder som upplevts som stabila demokratier har gått i en autokratisk riktning. Det oroar oss. För att se till att vår demokrati förblir demokratisk måste vi påminnas om att inte ta den för given. Så, kom och mingla och spela vårt brädspel Dictator of Sweden, där du genom list, lögn och strategisk slutledningsförmåga ska ta reda på vilka som är med eller emot dig i kampen för eller mot den svenska demokratin. Föranmälan är obligatorisk. Väkommen!

Arrangör: Civil Rights Defenders

Tid och plats: 19:30-22:00, S:t Clemens ruin, Tranhusgatan 6

Läs mer och anmäl dig här.

Tisdag 25 juni

Seminarium: 8 förslag för att skydda demokatin

Sveriges demokrati står än så länge stark, men vi får inte ta den för given. Många förändringar görs nu på kort tid och viktiga avvägningar mellan effektiva åtgärder och rättighetsinskränkande effekter behöver göras. Hur kan vi ta itu med olika samhällsutmaningar utan att det får alltför långtgående negativa konsekvenser för våra rättigheter?

På scen presenterar vi Civil Rights Defenders paket med 8 förslag på åtgärder som säkerställer ett starkt skydd för våra rättigheter och en fortsatt stark demokrati. Tillsammans med politiker och juridiska experter lyfter vi blicken och diskuterar hur vi bygger en starkare demokrati här och nu. Hur ska vi stoppa hatbrottslingarna? Hur ger vi barnkonventionen tänder? Hur säkerställer vi att polisen inte diskriminerar? Vad behöver göras för att garantera rättsstatliga principer i praktiken? 

Arrangör: Civil Rights Defenders

Tid och plats: 08.45 – 09.30, ”TCO-landet”, Strandgatan 19

Läs mer här.

Tisdag 25 juni

Seminarium: Rättssäkra säkerhetsprövningar fria från diskriminering – hur ska det uppnås?

Under de senaste åren har antalet säkerhetsklassade tjänster blivit allt fler. Det säkerhetspolitiska läget har skärpts, och likaså kraven på striktare säkerhetsprövningar. Samtidigt upplever allt fler människor med anknytning till länder som ägnar sig åt illegal underrättelseinhämtning i Sverige att de inte längre klarar säkerhetsprövningar på grund av denna anknytning. Vissa upplever att de inte ens kommer vidare i rekryteringsprocessen eftersom arbetsgivaren utgår från att de inte kommer klara säkerhetsprövningen.  

Just nu pågår en utredning som ska se över processen för säkerhetsprövningar. Vad behöver göras för att säkerställa enhetliga och rättssäkra säkerhetsprövningar fria från diskriminering?

I samtalet deltar: 

  • Aida Samani, senior jurist, Civil Rights Defenders 
  • Alireza Hafezi, senior säkerhetsskyddsrådgivare 
  • Joakim Lindqvist, förbundsjurist, Fackförbundet ST 

Samtalet modereras av Catrin Söderberg, kommunikationschef på Civil Rights Defenders. 

Arrangör: Civil Rights Defenders

Tid och plats: 15.00 – 15.45, “TCO-landet”, Strandgatan 19 

Läs mer här.

Tisdag 25 juni

Mingel: Mobiliseringsmingel #AllaMotAngiveri

Anmäl dig till Civil Rights Defenders mobiliseringsmingel mot angiverilagen i Almedalen!

Angiverilagen strider mot mänskliga rättigheter och skadar tilliten i samhället – en sådan lag hör helt enkelt inte hemma i en demokrati.

Motståndet mot angiverilagen är stort. Organisationer, privatpersoner, yrkesgrupper och Sveriges största fackförbund är starkt kritiska. Nu måste vi gå samman för att synliggöra och mobilisera det stora och breda motstånd som finns mot angiverilagen.

Så, om du också tycker att angiverilagen ska stoppas – kom för att mingla, mobilisera och Backa Demokratin. Det bjuds på dryck, tilltugg och några av våra tankar kring en skitdålig idé som vi behöver er hjälp med.

Föranmälan är obligatorisk. Välkommen!

Arrangör: Civil Rights Defenders

Tid och plats: 17.00 – 19.00, Odalgatan 5A

Läs mer och anmäl dig här.

Vårt deltagande

Vi uppdaterar löpande med de event vi deltar i under Almedalsveckan 2024.

Tisdag 25 juni

Seminarium: Hur kan vi fortsätta opinionsbilda i ett polariserat samhälle?

Åsiktsklyftorna har aldrig varit så stora i Sverige som de är just nu och debattklimatet har blivit allt hårdare. Hur kan vi fortsätta opinionsbilda i ett polariserat samhälle? Vad behövs för att motverka hat, hot och självcensur och för att värna det demokratiska samtalet?

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Tid och plats: 09.45 – 10.30, “TCO-landet”, Strandgatan 19

Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, styrelseordförande

Läs mer här.

Tisdag 25 juni

Seminarium: Rätt till upprättelse – hur stärker vi barns rättigheter i praktiken?

6 av 10 svenska kommuner brister i stödet till ungdomar. Var tionde kommun menar att de inte lever upp till socialtjänstlagens krav i frågor om individanpassat stöd. Hur ser vi till att barn och unga inte behandlas som andra klassens medborgare i rättsstaten Sverige?

Arrangör: SOS Barnbyar

Tid och plats: 12.00 – 12.45, “Barnrättstorget”, Hamnplan, H209

Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, styrelseordförande

Läs mer här.

Onsdag 26 juni

Seminarium: Håller regeringen på att bygga ett annat Sverige? 

Hur ska vi förstå de politiska förslag som nu läggs och genomförs utifrån det öppna, demokratiska och liberala samhälle som vi hittills byggt upp? Finns det några röda linjer? 

Arrangör: Akademikerförbundet SSR  

Tid och plats: 09.00 – 10.00, Strandgatan 14, Gotlands museum

Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, styrelseordförande 

Läs mer här.

Onsdag 26 juni

Seminarium: Civilsamhället som en brobyggare för att nå unga i utanförskap

Ungas framtidstro minskar. Det gör även deras tilltro till såväl demokratin som till myndigheter, polis och socialtjänst. En av civilsamhällets styrkor är att vi når de unga som har lägst förtroende till samhället. 

Ett seminarium som fokuserar på lösningar och goda exempel. 

Arrangör: Fryshuset

Tid och plats: 09.45 – 10.30, Adelsgatan 39, Folkets Bio 

Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist 

Läs mer här.

Onsdag 26 juni

Seminarium: Nödläge för demokratin!  

Attacker mot demokratin har ett starkt samband med attacker mot fackföreningar. Allt fler länder kränker människors rätt att organisera sig och att strejka. De som vill skada demokratin ser fria fackliga organisationer som ett hot. Vid seminariet presenterar vi en LO-rapport som beskriver läget för demokratin och vägar framåt. 

Arrangör: LO 

Tid: 17.00 – 17.50  

Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist 

Läs mer här.

Torsdag 27 juni

Seminarium: Integration av ukrainare i Sverige – fokus kvinnan idag, framtiden och livsplanering

Nära 40 000 ukrainska flyktingar bor nu i Sverige. Deras väg in i samhället har varit utmanande. Hur ser initiativen för integration ut? Vilka är de viktigaste frågorna för att ukrainarna ska kunna leva i vårt land och bidra till samhället?

Arrangör: RefugeeHope UA&SE

Tid och plats: 15.00 – 15.45, Cramérgatan, H318B, ”Ukrainska Hubben”

Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, Styrelseordförande

Läs mer här.

Fredag 28 juni

Seminarium: De ukrainska barnen som försvann – vad hände, vad händer och vad görs?  

Ukrainska barn förs till Ryssland. Detta är en stor mänsklig tragedi och ett brott mot många lagar och regler. Enligt uppgifter har över 200 000 barn förts bort. Genom ny lagstiftning har dessa barn kunnat bli ryska medborgare. Möt experter som berättar om bortförandet och vad som görs för att hitta och återföra barnen. 

Arrangör: RefugeeHope UA&SE 

Tid och plats: 13.00 – 13.45, Cramérgatan, H318B, ”Ukrainska Hubben” 

Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist 

Läs mer här.

Taggar ,