Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Tvångsvårdad men inte utan rättigheter sprider kunskap om individers mänskliga rättigheter. I samarbete med NSPH, RSMH, Attention, Shedo och Autism- och Aspergerförbundet uppmärksammar vi människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

Läs mer om arbetet

Publikationer

Här hittar du våra senaste rapporter som rör mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

Läs mer

Allmänna Arvsfonden

Här hittar du mer information om arvsfonden och våra samarbeten.

Läs mer

Defenders' Database

Här kan du läsa mer om Defenders’ Database som är ett digitalt verktyg som bland annat används för att rapportera och följa utvecklingen av intagnas upplevelser av människorättssituationen inom sluten tvångsvård.

Läs mer

Handbok om mänskliga rättigheter i tvångsvården

Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? Här kan du läsa vår handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Läs mer

Resultat enkätundersökning mänskliga rättigheter inom tvångsvården

Den senaste enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården genomfördes 2022. Resultaten i rapport bygger på 275 enskilda personers upplevelser och kommer att användas för påverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vår förhoppning är att rapporten även ska vara till nytta för tvångsvårdens ledning och personal.  

Läs rapporten här