Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

Tvångsvårdad men inte utan rättigheter sprider kunskap om individers mänskliga rättigheter. I samarbete med NSPH, RSMH, Attention, Shedo och Autism- och Aspergerförbundet uppmärksammar vi människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård.

Läs mer om arbetet

Publikationer

Här hittar du våra senaste rapporter som rör mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

Läs mer

Allmänna Arvsfonden

Här hittar du mer information om arvsfonden och våra samarbeten.

Läs mer

Defenders' Database

Här kan du läsa mer om Defenders’ Database som är ett digitalt verktyg som bland annat används för att rapportera och följa utvecklingen av intagnas upplevelser av människorättssituationen inom sluten tvångsvård.

Läs mer

Handbok om mänskliga rättigheter i tvångsvården

Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? Här kan du läsa vår handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Läs mer

Enkät om mänskliga rättigheter inom tvångsvården.

Enkäten vänder sig till dig som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren.  Klicka länken nedan och svara mellan 16 maj – 31 juni 2022.

Läs mer här