DiDi – Defenders' Database

Defenders’ Database (DiDi) är ett lättanvänt verktyg utvecklat för att hjälpa människorättsförsvarare att dokumentera, analysera och visualisera kränkningar av mänskliga rättigheter.  Användare kan registrera data om överträdelser både online och offline, lagra dokumentation och importera gamla rapporter.

Historien om DiDi

Från början fanns det så mycket information om människorättskränkningar att det inte var möjligt att analysera eller visualisera som en rapport. Vi kunde inte låta allt detta arbetet gå förlorat – det blev en databas.

Läs mer här

Defenders’ Database Personuppgiftspolicy

Ladda ner Personuppgiftspolicy