Till minne av Josefin Ekermann

JOSEFIN EKERMANN. 21 augusti 1988 – 10 mars 2019.

Söndagen den 10 mars 2019 förlorade vi vår vän och kollega i en tragisk flygolycka utanför Addis Abeba, Etiopien.

Hon är väl snart tillbaka, tittar oss i ögonen, ger oss en kram och delar vår sorg. Tyst kommer hon. I strumplästen genom korridoren, obemärkt.

Med tiden ändrar sorgen skepnad och minnet organiserar sig runt en hårt arbetande, principfast och ansvarsfull människorättsförsvarare, en nära vän till några få, men med omtanke över till alla som behövde.

Josefin skulle under våren 2019 avsluta utvecklingsarbetet av den databas som människorättsförsvarare kan registrera kränkningar i, och som hon ansvarade för. Tanken med databasen är att övergreppen inte ska glömmas bort, att de ska finnas dokumenterade och organiserade så att de ansvariga kan ställas till svars när tiden kommer. Ett riskfyllt arbete för såväl dem som dokumenterar övergreppen, som för dem som vittnar.

Fram till våren 2019 hade databasen främst använts av kubanska organisationer, men den nya versionen skulle öppnas för många fler. Söndagen den 10 mars var hon på väg till Nairobi för att träffa en grupp östafrikanska organisationer, och många fler fanns inplanerade. Förlusten av Josefin var därför ett hårt slag även mot dem som i framtiden skulle fått hennes stöd och solidaritet.

När vi nu tar vidare Josefins arbete är det inte bara en yrkesperson och kollega som saknas. Det är den mycket större personen som fanns där, full av energi, integritet, skratt och klokskap. Vår saknad är enorm, men vi låter hennes kraft inspirera oss i vårt arbete framöver.