Ny handbok om mänskliga rättigheter inom tvångsvården

Foto: Blake Cheek / Unsplash

Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar Civil Rights Defenders och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Vi vill att du som berörs av psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård ska känna till dina rättigheter. Att veta vad som gäller kan ibland minska känslan av maktlöshet. Och oavsett på vilka grunder du frihetsberövas har du rättigheter som ska vara okränkbara. Det kan handla om rätten att få din sak prövad, rätten till ett ombud eller att få god vård.

Varför har handboken tagits fram?

– Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Vem kan ha nytta av den?

– Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

– Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

– Många vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vad ska handboken bidra till?

– På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

Ladda ner handboken

Klicka här för att ladda ner handboken Svenska (pdf)

Klicka här för att ladda ner handboken Engelska (pdf)

Vill du beställa handboken?

Välkommen att kontakta oss på info@crd.org eller ring oss på 08 545 277 30. Handboken är gratis men vi är alltid tacksamma för gåvor till stöd för vårt arbete. Här kan du läsa mer och bidra. Tack!

Du kan även beställa handboken via RSMH:s webbshop eller genom att maila rsmh@rsmh.se


Läs mer

Taggar , ,