Riksåklagaren öppnar återigen förundersökningen i fallet Sinthu

Sinthu Selvarajah. Foto: Privat

Riksåklagare Anders Perklev tycker inte att Sinthu Selvarajahs dödsorsak är tillräckligt utredd och vill därför ta in ny rättsmedicinsk expertis, rapporterar Ekot i dag. Civil Rights Defenders, som företräder familjen i ärendet, välkomnar beslutet.

– Det är positivt att riksåklagaren väljer att återigen öppna upp förundersökningen när det gäller vållande till annans död och tar in ny rättsmedicinsk expertis. Det är viktigt för familjen att gå till botten med vad som orsakade Sinthus död och att någon ställs till svars för det som hänt, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

I början av september meddelade chefsåklagare Håkan Roswall, som tidigare utredde fallet, att utredningen om vållande till annans död läggs ner med motiveringen att det inte går att bevisa vilken handling som orsakat Sinthus död. Håkan Roswall öppnade samtidigt två ärenden där två poliser misstänks för tjänstefel i samband med händelsen.

– Det är bra att riksåklagaren även tar över de frågor som rör tjänstefel och utreder det vidare. Men det är viktigt att han inte begränsar sig till de två situationer som chefsåklagaren beslöt att gå vidare med, utan bredare utreder vilka tjänstefel som kan ha begåtts vid ingripandet, säger John Stauffer.

28-årige Sinthu Selvarajah dog i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning i Västerås i slutet av 2014. Fallet har uppmärksammats i media efter en granskning av Ekot där flera allvarliga missförhållanden avslöjades i dokumentären ”Död i slutet rum”. Fallet har sedan dess prövats på nytt och lagts ner i flera omgångar.

Civil Rights Defenders företräder familjen i ärendet.

Bakgrund

I slutet av 2014 drabbades Sinthu Selvarajah av en psykos och lades in på sluten psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Några dagar senare förvärrades hans tillstånd och personalen ringde polisen för assistans. Vid polisingripandet utsattes Sinthu för övervåld, han blev bland annat sprayad med tre burkar pepparspray (OC-spray) och fick en plastpåse över sin mun. Sinthu dog senare till följd av sina skador från polisens ingripande.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel, men förundersökningen lades ned i april 2015. På grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober samma år med brottsrubriceringen ”Vållande till annans död”. Även den andra förundersökningen lades ned.

I slutet av 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. I början av maj beslutade riksåklagaren att förundersökningen skulle återupptas och överlämnade ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning.

Den 5 september meddelade åklagarmyndigheten att förundersökningen om vållande till annans död än en gång läggs ner, men att förundersökningen om tjänstefel fortsätter.

I dag meddelades alltså att riksåklagaren återigen tar upp förundersökningen i fallet.

Taggar