Civil Rights Defenders JO-anmäler rättspsykiatrisk klinik

Den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall har vid upprepade tillfällen brustit i behandlingen av en patient och på flera punkter kränkt hans mänskliga rättigheter. I dag lämnar Civil Rights Defenders in en JO-anmälan mot kliniken.

Patienten, som tvångsvårdats på kliniken i 18 år, har inte fått tillräcklig information om olika behandlingsmetoder och dess konsekvenser. Han har även vid upprepade tillfällen blivit ombedd att på egen hand formulera vilken vård han vill få utan nödvändigt stöd och vägledning från kliniken.

– Den som döms till rättspsykiatrisk tvångsvård har rätt att vara delaktig i och påverka sin behandling. Det är i grunden positivt, men i det här fallet har det gått fel. Tillsammans med en rad andra brister har det lett till att mannen inte fått en god och säker vård, vilket avsevärt försvårat hans möjlighet att tillfriskna och kunna skrivas ut, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Begränsningar i privatlivet

Patienten har även utsatts för omotiverade intrång och begränsningar i privatlivet.

Vid undersökningar av hans rum har vårdpersonal tagit privata saker i beslag utan att det kunnat motiveras, så som domstolshandlingar och journalanteckningar som är viktiga för att mannen ska förstå sin vårdprocess.

På grund av organisatoriska brister och otydliga förhållningsorder har mannens möjligheter till beviljade utgångar ofta försvårats. Han nekas även både permission och bevakad utgång för att kunna träffa sin mamma som är gammal och har svårt att på egen hand förflytta sig.

– Att vara intagen för tvångsvård innebär i sig mycket stora begränsningar i den personliga friheten. Därför är det viktigt att skapa rätt förhållanden för att den som vårdas mår så bra som möjligt och ges förutsättningar att kunna återgå till ett liv i frihet. Tyvärr är bristerna i detta fall inte unika, det är ett generellt problem i Sverige i dag att mänskliga rättigheter kränks inom tvångsvården. Det ser vi inte minst i de fall vi på Civil Rights Defenders driver, säger Annika Åkerberg.

Sammanfattningsvis har kliniken brutit mot ett flertal lagar, bland dem Patientlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Europakonventionen.

Europadomstolen fastslår kränkning i liknande fall

I målet Claes mot Belgien (2013-01-10) slog Europadomstolen fast att det strider mot mänskliga rättigheter (EKMR artikel 3) att frihetsberöva en psykiskt sjuk person i 15 år utan god sjukvård och verkligt hopp om förändring. Detta eftersom det orsakar ett lidande som överstiger vad som kan anses oundviklig under ett frihetsberövande.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta press@crd.org / 076 576 27 62.

Taggar ,