“Det finns stora brister inom tvångsvården – det vill vi uppmärksamma FN på”


I veckan påbörjar FN ett viktigt arbete med att se över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Civil Rights Defenders jurist Annika Åkerberg är på plats i Genève för att påverka vilka frågor som sätts på agendan.

Varför granskar FN Sverige?

– Sverige har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att se till att konventionen följs på rätt sätt finns en kommitté som med jämna mellanrum granskar de länder som åtagit sig att följa den, däribland Sverige.

Vad är det som händer i Genève i veckan?

– Ett första steg i granskningen är att kommittén tar fram en så kallad List of issuesdet är ett underlag med frågor om hur Sverige lever upp till konventionen. Det skickas i sin tur till regeringen som därefter skriver en rapport till FN baserat på frågorna. Nu i veckan tar kommittén fram detta underlag och Civil Rights Defenders har bjudits in för att vara med på mötet.

Varför är Civil Rights Defenders på plats?

– Vi vill se till att rätt frågor hamnar på FN:s agenda. Vi är den organisation som ansvarar för att frågor som rör mänskliga rättigheter inom Sveriges låsta institutioner, till exempel inom tvångsvården, lyfts fram och uppmärksammas. Vi har tyvärr många exempel på att mänskliga rättigheter kränks i dessa institutioner i Sverige idag.

Varför är det viktigt att vi är på plats?

– De frågor som inte kommer med på FN:s “List of Issues” finns det väldigt få möjligheter att uppmärksamma när det väl är dags för FN att förhöra Sverige. Det finns allvarliga brister inom svensk tvångsvård och vi får inte glömma att det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Det är viktigt att de får rätt vård och att mänskliga rättigheter inte kränks. Vi är på plats för att lyfta det perspektivet.

Vilka frågor kommer Civil Rights Defenders trycka på?

– Bland annat att personer hålls kvar inom tvångsvård trots att de är färdigbehandlade, att tvångsåtgärder så som bältning överanvänds och att det saknas metoder för att identifiera om en person behöver extra stöd i en rättsprocess. Det är några exempel som vi skrivit om i vår delrapport till FN där vi lyfter fram våra perspektiv på vad Sverige behöver förbättra. Även polisens bemötande av personer med psykisk ohälsa är en viktig fråga vi kommer ta upp.

Varför är granskningen viktig?

– För att Sverige ska få ett tryck uppifrån och att FN ger Sverige tydliga rekommendationer så att det som brister kan förändras.

Vad händer framåt?

– Efter att kommittén sammanställt en “List of Issues”, skickat den till regeringen och fått tillbaka en rapport så kommer Sverige att förhöras av FN, förmodligen någon gång i slutet av 2019. Då kommer Civil Rights Defenders också att vara på plats och fortsätta sätta frågorna på agendan.


Ladda ner Civil Rights Defenders delrapport.

Taggar , ,