Patienter hålls kvar inom tvångsvården – trots att de är färdigbehandlade

Problemet med färdigbehandlade patienter som hålls kvar inom tvångsvården fortsätter. I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i ett fall där en man hållits frihetsberövad i strid med Europakonventionen.

Andelen patienter som bedömdes färdiga för rättspsykiatrisk öppenvård men ändå vårdades i slutenvård var 2016 elva procent, enligt Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregisters årsredovisning 2016. Som vanligaste orsak anges brist på boende.

I dag anmäler Civil Rights Defenders Norrköpings kommun till JO. På grund av bristande hantering har kommunen orsakat att en man blivit kvar i sluten tvångsvård, trots att det inte fanns skäl för det. Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 2011. När han var färdigbehandlad inom den slutna vården ansökte hans läkare om övergång till öppen, rättspsykiatrisk vård. För att låta vården övergå i öppnare former behövde mannen en bostad med tillgång till särskild service. Norrköpings kommun fick i ansvar att ordna boendet – något som kom att dröja ett och ett halvt år.

Då mannen saknade bostad fastslog förvaltningsrätten att han var tvungen att stanna kvar inom den slutna tvångsvården i väntan på att kommunen skulle ordna boendesituationen, detta trots att mannen fungerat utan anmärkning, medverkat till vård, följt avdelningens regler och rutiner samt skött sina permissioner.

– På grund av kommunens agerande hölls mannen inlåst mycket längre än vad som var nödvändigt. Det är fråga om en väldigt allvarlig människorättskränkning. Tyvärr är hans fall inte unikt, det finns många i Sverige som hålls kvar inom tvångsvården trots att de är färdigbehandlade, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Därför anmäler Civil Rights Defenders till JO

Norrköpings kommun har agerat på ett sätt som lett till att mannens rätt till frihet enligt Regeringsformen och Europakonventionen har kränkts. Civil Rights Defenders, som är juridiskt ombud i fallet, anmäler kommunen till JO på följande grunder:

-Norrköpings kommun har dröjt oskäligt lång tid med att verkställa beslutet om bostad trots skyldigheter enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
-Norrköpings kommun har låtit bli att medverka vid efterföljande vårdplaneringsmöten, trots skyldigheter enligt betalningsansvarslagen.

Mannen hölls frihetsberövad i ett och ett halvt år efter att läkare konstaterat att han var färdigbehandlad. Civil Rights Defenders menar att mannen hållits felaktigt frihetsberövad i ett år. Enligt rättspraxis anses sex månader vara skälig tid för att en kommun ska kunna säkerställa förutsättningar för frigivning.

Mannen beviljades bostad i december 2016.


Ladda ner Civil Rights Defenders JO-anmälan.

Uppdatering 23/10-2017: beslut från JO.

Taggar