Man hölls kvar i tvångsvård trots att han var färdigbehandlad

Civil Rights Defenders JO-anmäler Norrköpings kommun i ett fall där en man hållits frihetsberövad i strid med Europakonventionen. Mannen var redo för öppenvård, men hölls kvar i tvångsvård då kommunen inte ordnade en bostad till honom.

Mannen bedömdes vara färdigbehandlad inom den slutna tvångsvården och redo för öppenvård i mars 2017. För att vården skulle kunna övergå till öppnare former behövde han ett boende med särskild service, vilket Norrköpings kommun fick i ansvar att ordna. Men det var först i slutet av januari i år som mannen tilldelades ett boende, detta trots att kommunen känt till hans behov av bostad i över 1,5 år.

– På grund av kommunens bristande hantering hölls vår klient kvar inom tvångsvården trots att det inte fanns skäl till det. Att vara intagen för vård mot sin vilja är väldigt begränsande för den personliga friheten, därför är det allvarligt att Norrköpings kommun inte ordnade en bostad inom den tidsram de var skyldiga till, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

– Tyvärr är hans fall inte unikt, det här är ett återkommande problem för personer som tvångsvårdas, säger Annika Åkerberg.

Andelen patienter som bedömdes färdiga för rättspsykiatrisk öppenvård men ändå vårdades i slutenvård var 2016 elva procent, enligt Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregisters årsredovisning 2016. Som vanligaste orsak anges brist på boende.

Civil Rights Defenders har tidigare JO-anmält Norrköpings kommun i ett liknande fall där en patient hölls kvar i tvångsvård i ett och ett halvt år efter att läkare konstaterat att han var färdigbehandlad.

Enligt rättspraxis anses sex månader vara skälig tid för att en kommun ska kunna säkerställa förutsättningar för frigivning.

Taggar ,