Inlåst – men inte utan rättigheter

Civil Rights Defenders arbetar för att bevaka situationen för mänskliga rättigheter på Sveriges låsta institutioner – i häkten, fängelser, på förvar och tvångsvårdsinstitutioner. Vi driver flera fall där vi kan konstatera att de mänskliga rättigheterna i Sverige kränkts.

Bland annat ett fall där en dement man med funktionsnedsättningar inte fått det stöd han behövde för att få en rättvis rättegång.

– De individuella fall vi arbetar med visualiserar ofta större samhällsproblem. Genom att driva fallen vill vi lyfta problemen till en generell nivå och därigenom utkräva att Sverige tar ansvar för mänskliga rättigheter. I detta fall begär vi skadestånd av Justitiekanslern för att mannens rättigheter kränkts, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Brister inom tvångsvården

Civil Rights Defenders fokuserar även på att belysa problemet med att patienter hålls kvar inom tvångsvården trots att de är färdigbehandlade och det saknas skäl att hålla dem frihetsberövade. Den vanligaste orsaken till att patienterna hålls kvar är att kommunen inte ordnar servicebostäder inom den tidsram de är skyldiga till.

– Tyvärr är fallen inte unika, det finns många patienter i Sverige som hålls kvar inom tvångsvården trots att de är färdigbehandlade, säger Annika Åkerberg.

Dödligt polisvåld

Civil Rights Defenders driver det medialt uppmärksammade fallet Sinthu Selvarajah. I slutet av 2014 dog 28-årige Sinthu efter att ha blivit utsatt för övervåld i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning i Västerås. Han blev nedtryckt på golvet av flera poliser, sprayad med tre burkar pepparspray (OC-spray) och fick en plastpåse över munnen.

Fallet har prövats och lagts ner i flera omgångar, men i oktober 2017 beslöt Riksåklagaren att på nytt öppna förundersökningen då två poliser misstänks för tjänstefel i samband med händelsen. Civil Rights Defenders, som är starkt kritisk till polisens agerande och i flera år jobbat aktivt för att uppmärksamma utredningens brister, välkomnar beslutet.

Undersökning för att kartlägga mänskliga rättigheter i tvångsvården

2017 genomförde vi en stor undersökning för att kartlägga hur mänskliga rättigheter efterlevs inom tvångsvården. Med hjälp av undersökningen kan vi identifiera brister och arbeta för att mänskliga rättigheter säkerställs framåt.

– En viktig del av vårt arbete med att bevaka mänskliga rättigheter på Sveriges låsta institutioner går ut på att bedriva ett påverkansarbete mot regering och riksdag. Genom att lyfta frågorna till en politisk nivå vill vi säkerställa att makthavare tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras, säger Annika Åkerberg.

Taggar ,