Samers rättigheter

Vi arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för samers rättigheter och för att öka respekten för urfolksrätten. För det behövs både politiska och juridiska förändringar.

Läs mer här

Samma land – inte samma rättigheter

Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för att samers rättigheter som urfolk ska respekteras i Sverige. Arbetet syftar till att stärka samers mänskliga rättigheter genom att öka samers egenmakt och inflytande över användningen av land och vatten i Sápmi.

Foto: Carl-Johan Utsi 

Urfolksrätten måste följas

Samer är Europas enda erkända urfolk och Sverige får återkommande kritik för att inte leva upp till urfolksrätten. Samers rättigheter får ofta stå tillbaka till förmån för utvinning av naturresurser som skog och sällsynta mineraler. Vi arbetar för att urfolksrätten ska respekteras och för att det samiska folket ska ges inflytande i beslut som berör deras traditionella marker.

För att uppmärksamma aktörer utanför Sverige på kränkningar av Samers rättigheter skriver vi skuggrapporter till bland annat Europarådet och FN.  

Läs vår senaste skuggrapport

Press

Vill du boka en intervju med någon av våra experter på urfolksrätt eller intervjua människorättsförsvarare från Sverige?

Läs mer om vad vi kan kommentera på här.

För mer information och för att boka intervjuer, kontakta oss på:
+46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org

Hitta vårt pressrum här

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?