Samers rättigheter

Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för att samers rättigheter som urfolk ska respekteras i Sverige.

Ge en gåva