FN uppmanar Sverige att sätta stopp för gruvan i Gállok

Samisk flagga. FN-flagga.

FN riktar skarp kritik till Sverige om den planerade gruvan i Gállok. I ett uttalande till regeringen uttrycker FN bland annat stark oro över bristande konsultationer och samtycke från det samiska folket gällande gruvplanerna. FN pekar också på de betydande riskerna som gruvan kommer innebära för samisk markanvändning, kultur och försörjning samt för den närliggande miljön.

I uttalandet understryker FN även att renskötseln – som kommer drabbas hårt av den planerade gruvan – är en grundläggande förutsättning för den samiska kulturens överlevnad. FN pekar även på att renskötseln fortfarande är en primär försörjningskälla i området.

– Det är ett väldigt kraftfullt och tydligt uttalande som inte går att misstolkas, säger Jonas Vannar, renskötare och gruvsamordnare i Sirges sameby, som berörs av gruvan.

FN:s uttalande består av två delar. Dels en skriftlig kommunikation som skickats till Sveriges regering, dels ett offentligt pressmeddelande som sammanfattar kritiken. Uttalandet kommer från FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter, José Francisco Calí Tzay, och David R. Boyd, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö.

– Det är positivt att kritiken kommer innan regeringen fattat beslut om gruvan, nu finns det en chans att Sverige tar till sig av kritiken och inser att man kränker urfolksrättigheter, säger Jonas Vannar.

Civil Rights Defenders har, tillsammans med vår samiska samarbetspartner Jonas Vannar, haft en nära dialog med FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter och bland annat uppmanat FN att titta närmare på fallet.

– Det är sannolikt första gången en individuell kommunikation skickas till regeringen som rör samers rättigheter, vilket understryker hur allvarligt FN ser på Gállok-ärendet. Nu är det viktigt att regeringen tar till sig av den skarpa kritiken och sätter stopp för gruvplanerna i Gállok, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Läs mer om Gállok

Taggar , ,