Sverige måste stärka skyddet för det samiska folkets rättigheter – här är våra rekommendationer till politiker

Ren i Jämtlandsfjällen.

1977 erkändes det samiska folket som ett urfolk i Sverige – trots det kränks samers rättigheter varje dag av svenska staten. Nedan listar vi tre stora områden där Sverige brister i skyddet av rättigheter och naturskydd. För att få till en ändring ger vi en rad rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare som ansvarar för Sveriges förhållningssätt gentemot urfolket samerna, den omgivande naturen i Sápmi och Sveriges miljömål.

Urfolksrättigheter – som rätt till land, vatten och inflytande i beslutsprocesser – regleras i flera internationella dokument som Sverige är bundet att följa. Trots detta efterlevs inte rättigheterna i lag eller praktik. Sverige har år efter år fått skarp kritik från bland annat FN och Europarådet, som pekat på en rad områden där svenska staten behöver stärka skyddet för urfolksrättigheter.

Civil Rights Defenders arbetar sedan flera år för att samers rättigheter ska få genomslag i Sverige. Arbetet genomförs tillsammans med ett expertråd bestående av representanter för samiska organisationer och enskilda samiska aktivister. Mellan 2017 – 2020 samarbetade vi med Naturskyddsföreningen i ett gemensamt projekt med syfte att stärka samers rättigheter som urfolk. Som ett led i arbetet har vi nu tagit fram ett samlat dokument som beskriver organisationernas gemensamma position kring några centrala frågor som rör naturresursanvändning i Sápmi och samers rättigheter. Vi beskriver vår syn på tre områden:

  • Det samiska folkets rätt till självbestämmande, mark och inflytande
  • Miljömål och biologisk mångfald
  • Utnyttjande av naturresurser – till exempel gruvor, vindkraft och skogsbruk

Rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare

Slutligen ger vi flera rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare som pekar på den riktning som behövs för att skyddet för samers rättigheter ska stärkas. Vi kommer fortsätta arbeta för att dessa rekommendationer ska bli verklighet.

Läs dokumentet

Klicka här för att läsa hela dokumentet, innehållande Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningens gemensamma position samt rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare.

Taggar , ,