Samma land – inte samma rättigheter

Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med det samiska civilsamhället för att samers rättigheter som urfolk ska respekteras i Sverige. För det behövs både politiska och juridiska förändringar.

Samarbetet som sammanför det samiska civilsamhället, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen syftar till att stärka samers mänskliga rättigheter genom att öka samers egenmakt och inflytande över användningen av land och vatten i Sápmi.

Representanter för samiska organisationer och enskilda samiska aktivister konsulterades under samarbetets planering. I arbetet finns en samisk expertgrupp som är delaktig i att definiera hur samarbetet ska utföras. Möten och kontinuerlig dialog med samer och samiska organisationer pågår under hela samarbetet för att samla in olika samiska perspektiv, till exempel geografiskt och med praktiska eller akademiska kunskaper i aktuella frågor.

Den svenska regeringen har visat att de gärna ser sig som en global fanbärare för mänskliga rättigheter och som ett föregångsland på miljöområdet. Samtidigt respekterar Sverige inte sitt eget urfolk och dess mänskliga rättigheter, genom att aktivt inte ansluta sig till ILO-konventionen 169 i fråga om samers självbestämmanderätt och landrättigheter. FN har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för ett bristande engagemang för samers rättigheter.

Exploateringen av resurser som mineraler och skog fortsätter i Sápmi, vilket leder till att samers möjligheter att påverka markanvändningen och den egna framtiden begränsas.

Taggar ,