”Vi är i denna kamp tillsammans”

Julia Rensberg, människorättsförsvarare med fokus på urfolksrätt.

Voices from Defenders’ Days

Träffa Julia Rensberg, samisk människorättsförsvarare i Sverige.

Fram tills nyligen var Julia aktiv i ungdomsorganisationen Sáminuorras styrelse. Idag sitter Julia sitter som urfolksrepresentant i centralkommittén för Kyrkornas världsråd (WCC). Hon är en av de 200 människorättsförsvarare från 50 länder som deltog i  Defenders’ Days i Stockholm i oktober 2022. 

Julia kämpar för urfolksrätt och klimaträttvisa och har bland annat samarbetat med Fridays For Future och organiserat aktioner mot gruvplanerna i Gállok. Hon säger till Civil Rights Defenders att det är utmanande att bli ifrågasatt av majoritetssamhället.

– Det jobbigaste med att vara människorättsförsvarare med fokus på urfolksrätt är att för oss är det en kamp på liv och död.

– Renar dör på grund av klimatförändringar, kolonisering och rasism. Hela vår kultur är hotad. För människor i majoritet känns och syns inte konsekvenserna på samma vis. De drabbas inte lika hårt av inskränkta rättigheter. Det är en stor utmaning att få allmänheten att förstå detta och det är ännu svårare att få dem att vara med och göra skillnad, säger Julia.

Viktigt att träffa andra i samma situation

Många av de utmaningar som Julia beskriver liknar de utmaningar som människorättsförsvarare ställs inför globalt, även om de rättsliga förutsättningarna kan skilja sig åt. Julia säger att Defenders’ Days är en plats där det går att få stöd från likasinnade.

– Det betyder mycket. Att få träffas och dela erfarenheter samt stöttas i kampen tillsammans med andra som kämpar för samma sak är stärkande, säger Julia.

Julia ger följande uppmaning till andra aktivister:  

– Jag skulle vilja påminna om att vi inte är ensamma. Vi är i denna kamp tillsammans.

Om Defenders’ Days

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders globala plattform för nätverkande för människorättsförsvarare över hela världen. Plattformen utgår från människorättsförsvarnas behov och fokuserar på innovativa verktyg som ett medel i kampen för mänskliga rättigheter. Defenders’ Days-konferensen är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders varannat år för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för de modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Taggar , , , ,