Defenders Days

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders vartannat år.