”De grep mig i mitt hem klockan fem på morgonen”

Asena Günal, Executive Director Anadolu Kültür.

Voices from Defenders’ Days

Träffa Asena Günal, exekutiv chef för Anadolu Kültür i Turkiet.

I takt med att demokratin backar i Turkiet ökar trycket på civilsamhället. Asena Günal, människorättsförsvarare, historieexpert och feminist, har upplevt detta tryck på nära håll. Men trots reseförbud och godtyckliga gripanden är hon mer engagerad än någonsin i kampen för mänskliga rättigheter. Hon är en av 200 deltagare på Defenders’ Days i Stockholm den här veckan.  

Asena Günal är chef för Anadolu Kültür, en organisation i skärningspunkten mellan konst och civilsamhället. Asena berättar för Civil Rights Defenders att begreppet mänskliga rättigheter har fått en större innebörd i Turkiet och även inkluderar kulturella rättigheter såväl som medborgerliga och politiska rättigheter. 

– Människor har blivit medvetna om vikten av tillgång till konstnärliga uttryck och kultur och konst inom ramen för mänskliga rättigheter. Utöver det har det statliga förtrycket av kultur, konst och civilsamhälle ökat, säger Asena. 

Anadolu Kültür arbetar med känsliga ämnen som ofta är obekväma för regeringen. De har till exempel organiserat och arrangerat konstutställningar om Geziprotesterna och det armeniska arvet i Turkiet.  

Ökat tryck sedan gripandet av Osman Kavala 

Organisationen upplever ytterligare påtryckningar från den turkiska regeringen och institutioner sedan deras grundare, den framstående människorättsförsvararen Osman Kavala, greps olagligt för fem år sedan. Asena har även själv upplevt många hot, trakasserier och kränkningar av sina mänskliga rättigheter.  

– Sju personer stormade in i mitt hus vid halv fem på morgonen medan jag fortfarande halvsov. Jag hade tur som släpptes senare samma dag, men under fem timmar i förhör fick jag svara på absurda frågor baserat på inspelningar av mina telefonsamtal. Jag fick lyssna på en massa konspirationsteorier om den arabiska våren, Occupy-rörelser och Gezi, säger Asena.  

Efter denna incident sattes Asena under ett reseförbud. I tre och ett halvt år kämpade hon för att upphäva det, men hennes många ansökningar avslogs på grund av diverse godtyckliga skäl. 

– Vid ett tillfälle sa de till mig att jag var tvungen att bevisa att jag var oskyldig! Uppenbarligen fungerar inte oskuldspresumtionen som den borde. Rättsväsendet brydde sig inte ens om att bevisa ”mitt brott”. 

Får styrka från yngre generationer 

Att vara medlem av det civila samhället i Turkiet är redan svårt och blir mer och mer riskabelt. Många människorättsförsvarare lämnar landet på grund av ständiga påtryckningar och brist på säkerhet. Men Asena finner motivation när hon ser engagemanget från yngre generationer.  

– När vi annonserar om ett jobb blir vi förvånade över att så många söker, och de är oftast unga. De säger: ”Vi känner till riskerna. Vi känner till läget, men vi vill visa vår solidaritet och vi vill arbeta med er.” Det är väldigt motiverande för mig och hela teamet, säger Asena.  

Om Defenders’ Days

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders globala plattform för nätverkande för människorättsförsvarare över hela världen. Plattformen utgår från människorättsförsvarnas behov och fokuserar på innovativa verktyg som ett medel i kampen för mänskliga rättigheter. Defenders’ Days-konferensen är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders varannat år för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för de modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Taggar , , ,